En steinete strand med vann

Sørlandet sykehus - spesialisthelsetjenesten i Agder

Om oss

Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Våre fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Kontakt oss

Sentralbord: 38 07 30 00

Kontaktinformasjon

Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) tilbyr spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Agder og andre som ønsker å komme hit. Vi har også regionale og nasjonale funksjoner. Sykehusene ligger i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. I tillegg har vi distriktpsykiatriske sentre og poliklinikker flere andre steder i Agder. Over 7000 ansatte jobber for at du skal oppleve trygghet når du trenger det mest.

All virksomhet i Sørlandet sykehus er tuftet på verdiene respekt - faglig dyktighet - tilgjengelighet - engasjement. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere. 

Oppdrag og bestilling 2024

Oppdrag og bestilling 2023Administrerende direktør Nina Mevold

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av ledergruppen med administrerende direktør, direktører og stabsdirektører. Ledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.
Ledelsen ved Sørlandet sykehus
Bilde av administrerende direktør Nina Mevold fotografert utenfor sykehusets administrasjonsbygg

Du kan søke etter aktuell avdeling øverst på nettsiden, eller se etter avdeling i vår oversikt:

Våre avdelinger

Sørlandet sykehus tilbyr en rekke helsetjenester og behandlinger. Vi arbeider med å gjøre dem tilgjengelig for deg på nettsiden. Du finner oversikten her:

Våre behandlinger


Pasienter og pårørende er våre viktigste endringsagenter. Deres erfaring og innspill er nødvendig for å sikre likeverdige helsetjenester til alle innbyggere, uansett bakgrunn. Våre brukerutvalg blir alltid tatt med på råd i utformingen av våre tjenester og tilbud.
Brukermedvirkning

Sykehusets systematiske arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å sikre gode og trygge helsetjenester i Agder. Avdelingene skal ha tilgang til nødvendig kompetanse og infrastruktur for å kontinuerlig kunne forbedre tilbudet til pasientene.

Kvalitet og pasientsikkerhet

KOM-programmet bidrar til å sette sykehuset i stand til å møte fremtidens utfordringer.

KOM-programmet

Likestilt arbeidsliv inngår i Agder fylkeskommunes langsiktige satsing på likestilling, inkludering og mangfold. Sertifiseringsordningen er forankret i Regionplan Agder 2030 og Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2015- 2027 (LIM-planen). Likestilt arbeidsliv som arbeidsverktøy skal bidra til større grad av likestilling, inkludering og mangfold i arbeidslivet. I 2018 ble Sørlandet sykehuset sertifisert og i 2021 resertifisert.

Likestilt arbeidsliv har syv innsatsområder:

  • Forankring (og implementering)

  • Inkluderende arbeidsmiljø

  • Rekruttering og karriere

  • Tilrettelegging

  • Heltid (og heltidskultur)

  • Livsfase

  • Likelønn

Likestilling og mangfold i SSHF – policy og handlingsplan

Sørlandet sykehus deltar i det nasjonale prosjektet «Grønt sykehus», som blant annet har som hovedmål å innføre miljøledelse, miljøstyring og miljøsertifisering etter ISO14001. 
Miljøsertifisering - Grønt sykehus

Skal du på sykehuset? Du finner praktisk informasjon om sykehusets besøkstider, parkering og servicetilbud her:
Praktisk informasjon

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid.
Styret ved Sørlandet sykehus

Høsten 2023 etablerer Universitetet i Oslo (UiO) sin første eksterne campus ved Sørlandet sykehus. UiO Campus sør starter med 10 medisinerstudenter som kan ta to av sine studieår på Sørlandet.

UiO Campus sør

Jobbe hos oss?

Ledige stillinger

Sist oppdatert 21.04.2023