Styret

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. Styremøtene er åpne for allmennheten.

 


Du finner innkalling, saksliste, saksdokumenter og styremøteprotokoller på disse sidene etter avholdt styremøte. 

Saksdokumenter

Styremøteprotokoller


Herlof Nilssen   
Leder

Einar Sorterup Hysing    
Nestleder

Sunniva Whittaker
Styremedlem 
 
Elisabeth Farbu
Styremedlem

Bente Haugland
Styremedlem

Finn Aasmund​ Hobbesland
Styremedlem

Elisabeth Austad Asser
Styremedlem  

Merethe Krogstad Hoel
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Anette Vestøl Lind
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Hans Thorvild Thomassen
Styremedlem valgt av og blant ansatte

Cecilie Lunden Gundersen
Styremedlem valgt av og blant ansatte


 

Styresekretær
Anna Kile
Telefon 90 89 49 31
e-post anna.kile@sshf.no

  

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks

Vedtektene beskriver blant annet helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter for Sørlandet sykehus

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse.

Veileder for styrets arbeid

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør

Kommende styremøter

Aktuelt

    Sist oppdatert 18.12.2023