Styret

Styrets oppgaver er utvikling av strategi, forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget arbeid. Styremøtene er åpne for allmennheten.

 


Du finner innkalling, saksliste, saksdokumenter og styremøteprotokoller på disse sidene etter avholdt styremøte. 

Saksdokumenter

Styremøteprotokoller


Bjørn Walle
Leder
  
Helene Falch Fladmark
Nestleder

Sunniva Whittaker
Styremedlem

Einar Sorterup Hysing 
Styremedlem
 
Elisabeth Farbu
Styremedlem

Bente Haugland
Styremedlem

Finn Aasmund​ Hobbesland
Styremedlem

Merethe Krogstad Hoel
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Anette Vestøl Lind
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 
Hans Thorwild Thomassen
Styremedlem valgt av og blant ansatte

Cecilie Lunden Gundersen
Styremedlem valgt av og blant ansatte
 

Styresekretær
Anna Kile
Telefon 90 89 49 31
e-post anna.kile@sshf.no

  

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks

Vedtektene beskriver blant annet helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter for Sørlandet sykehus

Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i helseforetak, og er ment som et bidrag til styrenes rolleforståelse og rolleutøvelse.

Veileder for styrets arbeid

Denne instruksen omhandler administrerende direktørs ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter.

Instruks for administrerende direktør

Kommende styremøter

Aktuelt

 • 26. juni 2023
  Åpenhetsloven i SSHF

  Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. SSHF har utarbeidet egen redegjørelse for vårt samfunnsansvar i tråd med åpenhetsloven.

 • 28. april 2023
  Forlenger midlertidig driftsmodell i Flekkefjord

  Et enstemmig styre besluttet torsdag å ikke gjenåpne traume- og akuttkirurgien ved SSF som planlagt. Styret vedtok at det skal jobbes videre med generell kirurgi ved SSF og forlenger den midlertidige driftsmodellen ved sykehuset til 1. april 2024.

 • 19. januar 2023
  Styret godkjente grunnlaget for budsjett 2023

  På dagens ekstraordinære styremøte i Sørlandet sykehus HF godkjente styret planen som legger grunnlaget for budsjettet for 2023.

Sist oppdatert 28.04.2023