Kontakt oss

Du kan kontakt​​​​e Sørlandet sykehus ved å ringe vårt sentralbord på telefon +47 38 07 30 00.

Har du timeavtale ved sykehuset kan du ta direkte kontakt med avdelingen du skal til. Du finner kontaktinformasjon i timeinnkallingen du har fått, eller i avdelingsoversikten vår:

Oversikt over våre avdelinger

Du finner også praktisk informasjon​ som for eksempel kart, parkering og besøkstid under hver enkelt avdeling i oversikten.

Passer ikke timen? 

Husk å gi oss beskjed i god tid slik at du unngår gebyr og timen kan gå til noen andre som trenger den.

Du kan endre timen ved å ringe avdelingen du skal til, eller ved å logge inn på helsenorge.no.​

Logg inn på helsenorge.no​

Har du timeavtale ved sykehuset kan du kontakte avdelingen du skal til. Du finner kontaktinformasjon i timeinnkallingen du har fått, eller i avdelingsoversikten vår.

Oversikt over våre besøksadresser og avdelinger

Sørlandet sykehus HF har tatt i bruk tjenesten eDialog. Det betyr at både privatpersoner og virksomheter kan sende inn skriftlige henvendelser og dokumenter via en sikker kanal. Sendingen er kryptert slik at sensitive og konfidensielle opplysninger som er underlagt taushetsplikt kan sendes via kanalen. 

Vi oppfordrer privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog for å sende oss dokumenter og henvendelser på en rask og trygg måte. For å kunne håndtere henvendelsen må fullt navn, adresse og fødselsdato til pasient og avsender legges inn. 

Sensitiv informasjon må ikke sendes via e-post. 

Benytt tjenesten eDialog

 

 

Sørlandet sykehus HF har tatt i bruk tjenesten eDialog. Du kan bruke tjenesten til å sende inn sensitive og konfidensielle opplysninger som er underlagt taushetsplikt til oss på en trygg måte. Ved behov for formidling av sensitive opplysninger må kanalen eDialog brukes. 

Send sikker melding til sykehuset via eDialog

Du kan også sende oss henvendelser på e-post:

postmottak@sshf.no​

Husk at du ikke kan oppgi personopplysninger i e-post. Minner også om at helsespørsmål ikke vil bli besvart per mail.


Sørlandet sykehus HF
Fakturamottak
Postboks 419 Lundsiden
4604 Kristiansand

Sørlandet sykehus HF ønsker å få e-faktura i EHF format.
Vårt organisasjonsnummer er 983975240. 

Guide for oppsett av EHF faktura

Sørlandet sykehus HF
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand S


For å sikre pressen etterrettelig og god informasjon har sykehuset egne kontaktpersoner som kan bistå med å finne frem til de rette fagfolkene i organisasjon, eller bistå med informasjon.

Mediakontakt

Husk å gi oss beskjed i god tid. Da unngår du gebyr og timen din gå til noen andre som trenger den.

Ta kontakt med avdelingen hvor du har timeavtale, ring sentralbordet på 38 07 30 00 eller logg inn på helsenorge.no for å endre timen direkte.

Personvernombudet gir råd og veiledning generelt om sykehusets behandling av personopplysninger og kan hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.
Du kan kontakte personvernombudet ved å sende e-post eller per brev:

E-post: personvernombud@sshf.no

All skriftlig henvendelse kan sendes via postmottak@sshf.no, eller til sykehusets​ foretaksadresse:

Sørlandet sykehus HF
Postboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand S

Husk at du ikke kan oppgi personopplysninger i e-post. Minner også om at helsespørsmål ikke vil bli besvart per mail.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

All skriftlig henvendelse kan sendes via:

postmottak@sshf.no


KlagerettSist oppdatert 16.06.2023