En gruppe mennesker i hvite labfrakker som arbeider i et rom

Kvalitet og pasientsikkerhet

God og trygg pasientbehandling er vår viktigste oppgave. Sykehusets systematiske arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å sikre gode og trygge helsetjenester i Agder. Avdelingene skal ha tilgang til nødvendig kompetanse og infrastruktur for å kontinuerlig kunne forbedre tilbudet til pasientene.
Oversikt over kliniske fagprosedyrer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fagprosedyrer

Helseatlas sammenligner befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark. Det er et overordnet mål at helsetjenester i Norge skal være likeverdige uansett hvor du bor.

Helseatlas​

Helsearbeidere står hver dag overfor etiske valg i pasientbehandlingen, enten det gjelder diagnostikk, behandling eller fordeling av felles ressurser. Klinisk etikk-komité skal bidra med kvalitetssikring i etiske spørsmål og til å høyne vår evne til å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandling.

KEK

Oversikt over kvalitetsindikatorer.

Kvalitet og kvalitetsindikatorer - helsedirektoratet

Medisinske kvalitetsregistre har informasjon om behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten. Se relevante resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre her.

Kvalit​etsregistre

Her finner du informasjon over fagområder hvor det er etablert pakkeforløp, inklusive pakkeforløp kreft, pakkeforløp rus- og psykiatri og pakkeforløp hjerneslag.

Pakkeforløp

Det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Sørlandet sykehus skal bidra til følgende:

  • ​Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten​

Arbeidet er forankret i:

Delplan for kvalitet og pasientsikkerhet

Nasjonal handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet 2019-2023
Regional delstrategi for kvalitet og pasientsikkerhet (helse Sør-Øst)
Strategiplan for SSHF 2021-2024, kapittel 1 om kvalitet i pasientforløpet​

Vi har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter. Disse meldingene kalles 3-3A-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Uønskede hendelser

På helsenorge.no finner du forventede ventetider innen fysisk helse, psykisk helse, rus- og avhengighet.

helseno​rge.no

Sist oppdatert 29.02.2024