Brukermedvirkning

Pasienter og pårørende har verdifull kunnskap om egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling.

Brukermedvirkning betyr å tale pasientenes sak og sørge for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser og i utformingen av tjenester og tilbud.

Ved Sørlandet sykehus har vi brukerutvalg, brukerråd, ungdomsråd og brukerkontor på de tre hovedlokasjonene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.

Ved brukerkontoret møter du mennesker med ulik erfaring som pasient. Likepersoner som kan rettlede deg og komme med nyttig informasjon. Representantene er der også hvis du trenger noen å snakke med.

Brukerkontoret har god oversikt over ulike organisasjoner, og kan hjelpe deg å komme i kontakt med den organisasjonen eller foreningen som er aktuell for deg.

Brukerkontoret holder til ved hovedekspedisjonen i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.​

Utvalget er et rådgivende organ for styret og for administrerende direktør i spørsmål som angår spesialisthelsetilbudet.

Les mer om brukerutvalget

Brukerrådet er et rådgivende organ for klinikkdirektøren i Klinikk for psykisk helse i spørsmål som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.

Brukerråd

Pasient- og brukerombudet skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettssikkerhet. Du kan henvende deg til ombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. De kan også hjelpe deg til å bruke klageretten. Alle fylker har pasient- og brukerombud.

​Pasient- og brukerombudet​

Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner er interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner som dekker en rekke diagnoser og tilstander. Her finner du lenker til flere av dem.

A-larm​
Cerebral Parese foreningen
Funksjon​shemmedes fellesorganisasjon​​​
Kreftforeningen​
Mental helse​
Norges blindeforbund
Norges handikapforbund
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft​
​​

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus består for tiden av fem personer i alderen 16 til 25 år. Alle representantene har erfaring med det å være pasient eller pårørende ved sykehuset, og har viktig erfaring og kunnskap å gi videre.


Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus
 

Sist oppdatert 23.02.2024