Ungdomsrådet

Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus representerer ungdomspasienter med fysiske og psykiske helseutfordringer.

Ungdomsrådet består av fem personer i alderen 16 til 25 år. Alle har erfaring med det å være pasient eller pårørende ved sykehuset, og har viktig erfaring og kunnskap å gi videre.


Rådet består av:

Karl-Erik Fiegl Rødstøl​ (Leder)

Benedicte Beate Berntsen

Charlotte Fiegl Rødstøl

Emma Hasund Vareberg​

Heine Mathias H​araldseid

Rådet skal være ungdommenes stemme inn i sykehuset. De skal være en høringsinstans, og gi råd og innspill til hvordan barn og unge kan få det enda bedre ved Sørlandet sykehus.

Følg ungdomsrådet på facebook


Sist oppdatert 28.03.2023