Ledelsen

Ledelsen ved Sørlandet sykehus består av foretaksledelsen med administrerende direktør som øverste leder, klinikkdirektører og stabsdirektører. Foretaksledelsen styrer gjennom linjeorganisasjonen og er den øverste administrative og strategiske enhet i sykehuset.

 
Portrettfoto av NIna Mevold
Administrerende direktør
Nina Mevold
adm.dir@sshf.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrettfoto av Torhild Einstabland

Konstituert økonomidirektør
Torhild Einstabland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrettfoto av en smilende fagdirektør, Susanne Hernes.
Fa​gdirektør
Susanne Hernes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portrettfoto av Nina Føreland
Organisasjonsdirektør
Nina Føreland

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portrettfoto av Signy Svendsen
Kommunikasjonsdirektør
Signy Svendsen

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portrettfoto av Vegard Øksendal Haaland
Direktør klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling
Vegard Øksendal Haaland

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portrettfoto av Siri Tønnesen
Direktør medisinsk serviceklinikk
Siri Tønnesen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espen Jarle Hansen
Direktør prehospitale tjenester
Espen Jarle Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir Rørbakken
Direktør somatikk Arendal
Geir Rørbakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrettfoto av Nina Hope Iversen
Direktør somatikk Kristiansand
Nina Hope Iversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrettfoto av en smilende direktør for somatikk Flekkefjord, Tone Kristin Hansen
Konstituert direktør somatikk Flekkefjord
Tone Kristin Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et smilende portrettfoto av teknologidirektør Kjetil Nyhus.
Direktør teknologi og innovasjon
Kjetil Nyhus

 

 

Sist oppdatert 15.06.2023