Fagkurs

Akuttmedisin for leger og legevaktpersonell

Kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk arbeided legevaktene som deltar i klinisk arbeid.

Passert
11.
april
2024
2 dager
 1. 11. apr. 2024, 14:30 - 21:00
 2. 12. apr. 2024, 08:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 11. apr. 2024, 14:30 - 21:00
 2. 12. apr. 2024, 08:00 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Akutt- og mottaksmedisin

Arrangør

Påmelding

Kurset er for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell, og er basert på et teoretisk forkurs på nett (e-læring), samt en to-dagers samling med hovedvekt på praktiske ferdigheter, samtrening og kommunikasjon.

Legeforeningen har godkjent kurset tellende med 15 timer som obligatorisk emnekurs i allmennmedisin, med rett til økonomisk støtte fra Legeforeningens utdanningsfond 2.

Kurset koster 5000 kroner, inkludert mat. Deltagerne må selv finne egen finansiering på kursdeltagelse. Det samme gjelder kursavgift på 250 kroner for nettkurset i forkant.   

Nettbasert teorikurs

Kurset må være gjennomført før kursstart og kursbevis må medbringes ved kursstart. Dersom kursbevis ikke kan fremvises vil det ikke bli utstedt kursbevis.

Senter for medisinsk simulering (SimSørlandet)

Arrangør

Fagavdelingen v/ Simuleringssenteret SSHF

Kursstaben består av:

  • Tom Helge Vik Tollefsrud - seksjonsleder Beredskap SSHF
  • Gry H. L. Dølemo – Ledende koordinator koordinator for simuleringssenteret SSHF, Intensivsykepleier m/master i spesialsykepleie
  • Olav Søvik – spesialist i anestesiologi, sideutdannelse i pediatri, Phd kandidat.
  • Ole Georg Vinorum, overlege intensivtransport
  • Elin Mari Skorstad – Intensivsykepleier og koordinator for simuleringssenteret SSHF
  • Hanne Retterholdt de Presno, sykepleier, klinisk spesialist, koordinator for simuleringssenteret SSHF

ProgramKontakt

Andre datoer

 1. Passert