En gruppe mennesker i et rom

Samhandling, utdanning, forskning og innovasjon

Fag og forskning

Disse sidene er hovedsaklig rettet mot forskere og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Sidene gir også informasjon om vår faglige virksomhet til publikum for øvrig.


Sist oppdatert 29.02.2024