Et team av leger i hvit uniform øver seg på simulerte hendelser. Foto

Senter for medisinsk simulering

Ved hjelp av medisinsk simulering trener vi på prosedyrer, pasientehandling og kommunikasjon uten at det involverer risiko for pasienter. Dette øker kvaliteten på arbeidet vi gjør, og gir bedre pasientbehandling og teamsamarbeid i reelle situasjoner.

SimSørlandet er en ledende arena for trening og kompetanseheving i Sørlandet sykehus. Vi benytter simulering som en pedagogisk metode, og trener på tekniske ferdigheter, og ikke-tekniske ferdigheter i øvelser med fokus på kommunikasjon og teamarbeid.

SimSørlandet holder kurs og deltar på fagdager. I samarbeid med avdelinger kan vi tilpasse øvingsscenarioer etter behov. 

Vi tilrettelegger og avholder regelmessige øvelser i SSHF. Vi øver akuttmedisinsk team, barneteam, hjertestansteam, traumeteam og nevrologisk team. SimSørlandet er en sentral del av trombektomiprosjektet ved SSHF. SimSørlandet drifter Mini Invasivt Senter ved SSA hvor vi tilbyr lapraskopisimulering og kirurgisk ferdighetstrening. Vi samarbeider med Universitetet i Agder, og er kontaktpersoner for Helse Sør-Øst via SimOslo.

Agderkommunene og avdelinger ved Sørlandet Sykehus kan henvende seg til SimSørlandet for bistand, enten det gjelder utstyr, lokaler eller behov for fasilitator. Vi hjelper også til med gjennomføring av teamtrening med tilpassede scenarioer. 

E-post og telefon til senteret:
ssk.sim.senter@sshf.no / tlf 37 01 34 12

Ledende koordinator for SimSentrene SSHF
fasilitator, operatør, intensivsykepleier
​Gry Løhaugen Dølemo

Fasilitator og operatør, intensivsykepleier
Fasilitator og operatør, sykepleier
​Hanne Retterholt de Presno

Spesialrådgiver, HLR-ansvarlig
Vivi Haavik Tønnesen

​Seksjonsleder beredskap, traume, SimSenteret
​Tom Helge Vik Tollefsrud​​


Oppmøtested: 
Vi
holder til i hovedbygget på Sørlandet sykehus Kristiansand. Henvend deg i resepsjonen for videre veibeskrivelse.


Sist oppdatert 05.04.2024