Fagavdelingen

Fagavdelingen er en stabsavdeling som skal gi støtte og kompetanse på ulike områder. Avdelingen har ansvar for beredskap, forskning samt bistå i det systematiske arbeidet for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i sykehuset.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Egsveien 100, bygg 3

Egsveien 100, bygg 3