Ikon, logo for BarnsBeste. Viser hjerte som vokser som en blomst.

BarnsBeste

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørendeBarn under radaren løftes opp

Til sykepleien.no sier Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste, – Det jeg er opptatt av er at vi får økt kvalitet, faglig sikkerhet og at vi unngår tilfeldig variasjon i tjenestene.
Regjeringens oppdragsdokument viser en økt oppmerksomhet rundt Barn under radaren.
Spedbarn sitter på gulvet og strekker høyre arm mot ambulansepersonell. Ambulansepersonell sitter på huk og gir spedbarnet en gul lekeambulanse. Rundt spedbarnet ligger det tre til lekeambulanser

BarnsBeste inviterer til fagdag

Her vil dere blant annet få lagt fram resultatene fra Sykepleiens undersøkelse om oppfølging av barn som pårørende og Oslo Economics sin evaluering av implementering av pårørendeveilederen.
BarnsBeste inviterer til fagdag
Illustrasjon av familier i uterom

Invitasjon til å implementere Barn under radaren

Fredag 30. september inviterte BarnsBeste alle helseforetak i Norge til å implementere voksenmodulen i metoden Barn under radaren.
Invitasjon til å implementere Barn under radaren
Barn som sitter på kne på gulvet mellom to voksne og ser opp mot den ene voksne. man ser de to voksne fra livet og ned.
Sist oppdatert 14.03.2023