Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Vårt arbeid

BarnsBeste arbeider for at barn som pårørende og deres familier får den oppfølgingen de har behov for.

Vårt arbeid

BarnsBeste arbeider gjennom kunnskapsarbeid, nettverksarbeid, fagutvikling, formidling og rådgivning. Målgruppen er sentrale myndigheter, offentlige tjenester, frivillige organisasjoner, kompetanseaktører, pasienter og pårørende samt befolkningen.

Å være et kompetansenettverk, innebærer at  BarnsBeste arbeider gjennom nettverk bestående av aktuelle aktører og ressurspersoner.

BarnsBeste ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst drifter nettverket og leder styringsgruppen som består av alle fire regionale helseforetak, brukerrepresentant​​er, kommunesektorens organisasjon og Kristiansand kommune. Sørlandet sykehus HF har ansvar for å lede og koordinere kompetansenettverket på nasjonalt nivå. ​

 

I BarnsBeste jobber vi kunnskapsbasert, nettverksbasert og praksisorientert. Vi inkluderer relevante nettverk og ressurspersoner i fagutvikling og legger særlig vekt på praksisverdi. Vi tilpasser nøye ressurser og produkter til målgruppen, konteksten og systemet slik at de kan tas i bruk etter intensjon. 

Arbeidsområder

Kunnskapssamling:
Vi systematisk innhenter kunnskap om barn som pårørende for formidling og rådgivning.

Nettverkssamarbeid:
Sentralt i alt vårt arbeid, vi samarbeider med nettverkene for formidling og fagutvikling.

Formidling:
Vi deler kunnskap gjennom kurs, konferanser, undervisning, sosiale medier og vår fagblogg.

Fagutvikling:
Vårt arbeid omfatter opplæring, helsekompetanse og organisering innen barn som pårørende-arbeidet.

Rådgivning:
Vi bidrar med rådgivning gjennom ulike fora og direkte henvendelser.

 

Visjon 

Alle barn får hjelp til å mestre sine liv som pårørende.

Overordnet mål

Vår oppgave er å bidra til at barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging i sin hverdag.

Mandat

Vi prioriterer kompetanseoppbygging som har en direkte fordel for barn og unge.

Formål

Samle, systematisere og formidle kunnskap og erfaring om barn som pårørende for nasjonal kompetanseoppbygging.

Ansatte 

Siri Gjesdahl, leder
siri.gjesdahl@sshf.no
mobil (+47) 92 81 58 57

Vibecke Ulvær Vallesverd, fagrådgiver, teamleder kommunehelsetjenesten
vibecke.vallesverd@sshf.no
mobil (+47) 97 60 63 65


Eivind Thorsen, fagrådgiver
eivind.thorsen@sshf.no
mobil (+47) 99 16 53 68


Elisabeth Rø, fagrådgiver
elisabeth.ro@sshf.no
mobil: (47) 91 69 98 79

Tove Sandvik Aukland, spesialkonsulent/fagrådgiver
tove.sandvik.aukland@sshf.no

Bente Birkeland, forsker
bente.birkeland@uia.no
mobil (+47) 48 89 06 62

Mary-Ann Esperaas, fagrådgiver
mary-Ann.Esperaas@sshf.no
mobil (+47) 95 98 71 59

Cathrine Sviggum Asbjørnsen, kommunikasjonsrådgiver
cathrine.sviggum@sshf.no
mobil (+47) 99 72 82 74

Signegun Romedal, fagrådgiver 
signegun.romedal@sshf.no
mobil (+47) 92 29 89 02

Linn Mari Berge, spesialrådgiver 
linn.mari.berge@sshf.no
mobil (+47) 46 88 04 78

Anne Jorunn Risnes, sekretær
anne.jorunn.risnes@sshf.no
mobil (+47) 90 13 85 03

Sist oppdatert 30.01.2024