Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Barn som pårørende-arbeid

Støtte og opplæring

Denne siden er for deg som er helsepersonell, leder eller fagperson som ønsker å støtte og ivareta barn som pårørende.

Kunnskap og anbefalinger 

Kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten​
Sammen med helseforetakene i Norge har BarnsBeste utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet siden 2015.

Fagprosedyrene som foreligger i dag er versjon 3.0 og ble sist oppdatert i 2019 og godkjent av Helsebiblioteket.

I siste oppdateringen er det foretatt systematiske litteratursøk og en gjennomgang av det juridiske grunnlaget. Verken søkene eller den juridiske gjennomgangen gir grunnlag for å endre prosedyrene. Faginnholdet i den nye versjonen er dermed uendret med kun små justeringer

Barn som pårørende - 1. Overordnet prosedyre

Barn som pårørende - 2. Delprosedyre kartlegging

Barn som pårørende - 3. Delprosedyre tiltak

Barn som pårørende - 4. Delprosedyre samhandling​

BarnsBeste har i samarbeid med helseforetakene utviklet et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten. Målgrupper er barneansvarlige, ledere og koordinatorer av barn som pårørende-arbeidet. 

Dokumentet kan brukes som et oppslagsbrukt/grunnlagsdokument. Barneansvarlige og leder kan hente kunnskap til hvordan de best kan ivareta og organisere barneansvarligfunksjonen og tilpasse den egen virksomhet. 

Kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene er utviklet i tråd med gjeldende lovbestemmelser, offentlige føringer, aktuell forskning og erfaringskunnskap. 

Denne undersøkelsen er en del av kunnskapssamlingen til BarnsBeste og som danner grunnlag for å utarbeide anbefalinger for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten.

BarneansvarligPersonell_.pdf

Opplæringsverktøy 

Opplæringsverktøy utviklet for helse- og omsorgspersonell som jobber med barn som pårørende. 

E-læring utviklet for helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten. Kurset tar ca 30 minutter å gjennomføre og er tilgjengelig via helsekompetanse.no.


Barn som pårørende – kurs ​for ​helse- og o​msorgspersonell i kommunen​​​

Dette kurset

 • gir en grunnleggende forståelse av begrepet barn som er pårørende.
 • gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
 • bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
 • ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 10 b og 25 tredje ledd.

E-læring utviklet for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Kurset tar 10 – 15 minutter å gjennomføre og er tilgjengelig i læringsportalen på det enkelte helseforetak. Ta kurset i læringsportalen dersom du jobber i spesialisthelsetjenesten.

Barn som pårørende - pas​ien​tens barn og søsken​​​

Dette kurset:

 • gir en grunnleggende forståelse av begrepet, barn som er pårørende.   
 • gir tilstrekkelig kunnskap for å bidra i arbeidet når pasienter har mindreårige barn eller søsken.
 • bygger på kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende-arbeidet publisert på Helsebiblioteket.no.
 • ivaretar lovbestemmelser om barn som pårørende i helsepersonelloven §§ 10 a og 25 tredje ledd, og spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a.
 • ivaretakelse av barn som etterlatte etter helsepersonelloven § 10 b nevnes i kurset, men omhandles ikke spesielt.
 • inneholder informasjon om prosedyrer og retningslinjer som gjelder for ditt helseforetak.

Dette er versjon 7.0 av kurset – oppdatert 05.02.2024


PowerPoint-presentasjon basert på e-læring for spesialisthelsetjenesten: Barn som pårørende – pasientens barn og søsken. Trykk bort (x i høyre hjørne) forespørsel om å logge deg på for å kunne åpne PowerPoint presentasjonen. 
 
Barn som pårørende – pasientens barn og søsken format:4x3

Barn som pårørende - pasientens barn og søsken format:16x9

 • En introduksjon til fagfeltet barn som pårørende
 • Helsepersonells ansvar og oppgaver i barn som pårørende-arbeidet
 • Presentasjonen består av 29 lysbilder med notatfelt
 • Notatfeltet består av innledning på tema og utdyping av innhold i lysbildet
 • Lysbildene kan brukes i sin helhet, sammensatt av ulike deler, eller enkeltvis etter behov og mål for opplæringen
 • Dette er versjon 2.0 av presentasjonen – revidert for å samsvare med versjon 2.0 av e-læringen revidert i 2019

Legeforeningen har i samarbeid med BarnsBeste utviklet et obligatorisk nettkurs for allmennleger.    

Barn som pårørende - Nettkurs 

Legeforeningen har i samarbeid med BarnsBeste og Kristiansand kommune utviklet et obligatorisk nettkurs for allmennleger.

Legen og barnevern – nettkurs


E-læringskurs for ansatte i helsetjenesten, lærere, helsesøstre og ansatte i barnehager. Utviklet av Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus.

Barn og unge i sorg

Filmen gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasienten barn og søsken.
Filmen er kort og bygger på e-læringskurset BarnsBeste har laget for spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes i opplæring eller andre sammenhenger hvor temaet er barn som pårørende. Se video:


Snakketøyet er et samtaleverktøy for å trygge barn og voksne når foreldre er syke. 

 

Viktig melding!
Vi opplever for tiden tekniske problemer på nettsiden snakketøyet.no. Vi jobber for å ordne dette og anbefaler å forsøke igjen senere. 

Video og materiell 

Her finner du video og plakater som kan lastes ned gratis og som kan være nyttig i opplæring eller i arbeidet med barn som pårørende. 

Pårørendefil​​m

For deg som er interessert i hvordan det oppleves å være pårørende til en person med en sjelden diagnose. 

Pårørendefilm

Heia-gjeng

Få din egen heia-gjeng når følelser og tanker blir plagsomme. Animasjonsfilm som kan lastes ned kostnadsfritt og benyttes i forbindelse med pakkeforløp for psykisk helse barn og unge 6-12 år.​

Få din egen heia-gjeng

Heia- gjeng. Engelsk versjon

Support team - movieHave a support team cheering for you when feelings and thoughts are troublesome.​​

Barn som pårørende i akuttsituasjoner -​​ video

Barn som opplever akutt sykdom eller ulykker vil ofte oppleve dette dramatisk. Barn trenger da åpenhet, informasjon og oppfølging. Opplæringsvideo for prehospitale tjenester.

Barn som pårørende i akuttsituasjoner

 

Digitale fortellinger Helsenorge.n​​o

De korte filmene viser til informasjon på helsenorge om barns behov når de opplever sykdom og avhengighet i familien. Filmen er laget som digitale fortellinger, er tekstet og kan benyttes med og uten lyd. Filmene kan benyttes av spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre helsetjenester.

Filmene kan lastes ned gratis fra Vimeo:

Digital fortelling far og sønn

Digital fortelling mor og datter

Introduksjonsfilm for helse​personell - pasientens barn og søsken

Filmen gir en grunnleggende introduksjon til hvordan helsepersonell bidrar for å ivareta pasienten barn og søsken.
Filmen er kort og bygger på e-læringskurset BarnsBeste har laget for spesialisthelsetjenesten. Den kan brukes i opplæring eller andre sammenhenger hvor temaet er barn som pårørende.
Se video

 

På denne siden tilbyr vi ressurser og materiell som du kan bestille eller laste ned. Ressursene er utviklet for å støtte ditt arbeid med barn som pårørende.

Akuttkorte​​​t

BarnsBeste tilbyr spesialtilpasset akuttkort til ambulansetjenesten kostnadsfritt. Kortet gir råd om hvordan voksne kan ivareta barn i akutte situasjoner. Størrelsen på akuttkortet er 75x100mm og trykkes på et solid plastlignende papir.

Når du bestiller: vennligst oppgi antall kort, telefonnummer til sykehuset det gjelder og postadresse.

Bestilles via barnsbeste@sshf.no

Se akuttkortet

Informasjon på​​ Ukrainsk

BarnsBeste har oversatt barn som pårørende informasjon til helsepersonell som tar imot flyktninger fra Ukraina. 

Barn trenger åpenhet om sykdom​

Snakk med barna om sykdom i familien

 

Plakater

Barn som pårørende-arbe​​​id i spesialisthelsetjenesten

Plakaten er laget for bruk i spesialisthelsetjenesten. Den er laget i tråd med fagprosedyrene for barn som pårørende-arbeidet og gir en oversikt over helsepersonells oppgaver. Plakaten kan henges opp på personalrom og andre aktuelle steder for helsepersonell. Plakaten kan printes ut i fargeskriver i A3-format, eller bestilles kostnadsfritt via barnsbeste@sshf.no

Ved bestilling: Vennligst oppgi ønsket antall plakater og postadresse
Se plakaten for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten​​

 "Snakk med barn om sykdom i familien" 

Plakaten henviser til helsenorge.no sine nettsider med informasjon og råd om hva barn trenger når de opplever sykdom eller avhengighet i familien. Kan benyttes av spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre helsetjenester.

Når du bestiller: Husk å oppgi antall plakater du trenger, hvor plakaten skal benyttes og postadresse.

Bestilles kostnadsfritt via barnsbeste@sshf.no

 

Sist oppdatert 01.02.2024