Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Barn som pårørende-arbeid

En naturlig del av helsehjelpen

Barn som pårørende-arbeid er oppgavene helsetjenestene utfører for å ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging.

Barn som pårørende-arbeidet

Barn og unges situasjon er et viktig tema for familier som opplever helseproblemer eller død. Det påvirker familiens hverdag, helse og livskvalitet. Derfor er barn som pårørende-arbeid en naturlig del av helsehjelpen.

Barn som pårørende-arbeid er oppgavene helsetjenestene utfører for å ivareta barns behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Det innebærer å avklare om pasienter har barn eller søsken, avklare barns situasjon og behov, tilby oppfølging og samhandle til det beste for familien.

Barn som pårørende-arbeid er samarbeid med den som har helseproblemer, barn og familie. Det er også samarbeid med kolleger, hjelpeinstanser, skole/barnehage og nettverk. Barn som pårørende-arbeid er tidlig innsats. Det er en mulighet for å fange opp betydningsfulle hendelser tidlig og bidra til at de kan mestre det de opplever.​​

Sist oppdatert 01.02.2024