Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Loven gir barn som pårørende rettigheter

Lover og veiledere

Grunnloven § 104 bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker. I tillegg er helsepersonell gitt et særlig ansvar for barn som pårørende i helsepersonelloven. 

 

Barns rettigheter er nedfelt i FNs barnek​​onvensjon og Grunnloven § 104 bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker. 

I tillegg stiller helsepersonelloven spesifikke krav til helsepersonell når de håndterer situasjoner med barn som pårørende.

Helsepersonelloven 

Helsepersonelloven §10a - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre ​eller søsken 

Helsepersonelloven §10b - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken

Helsepersonelloven §25 tredje ledd - Opplysninger til samarbeidende personell

Spesialisthelsetjenesteloven

Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a - Barneansvarlig personell

 

Veileder 

Pårørendeveileder handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis

Veileder til lov og forskrift

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Veileder til lov og forskrift​

Retningslinje

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - Nasjonal faglig retningslinje​- Nasjonal veileder

 

 

 


Sist oppdatert 01.11.2022