Flere helseforetak implementerer "Barn under radaren"

14 norske helseforetak styrker arbeidet med å avdekke vold og omsorgssvikt mot barn ved å implementere "Barn under radaren".

Publisert 07.02.2024
Sist oppdatert 08.02.2024
En kvinne og et barn

- Det er gledelig at så mange er engasjert og ønsker “Barn under radaren” ved sine helseforetak og sykehus. Dette markerer et kollektivt ansvar for barnas ve og vel, sier fagrådgiver i BarnsBeste, og prosjektleder for nasjonal implementering av “Barn under radaren”, Linn Mari Berge.

Barn under radaren ble først lansert som et pilotprosjekt ved Sørlandet sykehus i 2019, og var det første sykehuset som tok sjekklisten i bruk i Norge. Overlege ved SSHF, Unni Mette S. Köpp, var initiativtaker til prosjektet som omfatter ambulansetjenester, akuttmottak, og ambulante akutt team.

- Alt helsepersonell har en opplysningsplikt til barnevernstjenesten, og målet med sjekklisten er å gi trygghet til helsepersonell i kartlegging og vurdering av om melding skal sendes eller ikke, spesielt når det gjelder mistanke om vold og alvorlig omsorgssvikt, sier Köpp.

BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, har ledet og koordinert den nasjonale implementeringen av "Barn under radaren," og i januar 2023 ble alle helseforetak i Norge gjennom oppdragsdokumentet oppfordret til å prioritere sårbare barn og unge. Dette inkluderte videreutvikling og implementering av verktøy som "Barn under radaren" fra Sørlandet sykehus.

Implementeringen har allerede gitt positive resultater, med økt fokus på pasienters barn, etablering av tydeligere rutiner, og ansatte som er bedre rustet til å håndtere bekymringer for pasienters barn.

- Vi er på god vei mot at helseforetakene tar i bruk "Barn under radaren" i samsvar med oppdragsbrevet fra 2023, og har tro på at en nasjonal implementering kan bidra til å avdekke flere tilfeller av barnemishandling og alvorlig omsorgssvikt i Norge, sier leder for BarnsBeste, Siri Gjesdahl.

 • Sørlandet sykehus
   
 • Akershus universitetssykehus (AHUS)
 • Oslo Universitetssykehus (OUS)
 • Sykehuset Innlandet 
 • Sykehuset Telemark  
 • Vestre Viken 
 • Sykehuset i Vestfold 
 • Sykehuset Østfold
 • Lovisenberg diakonale sykehus
 • Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
 • Helse Bergen
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helse Førde
 • Helse Fonna
 • Helse Stavanger

For å få tilgang til "Barn under radaren" må helseforetakene forankre implementeringsarbeidet i helseforetakets ledelse, minimum hos fagdirektør.

(01.01.2024)