En person i en blå labfrakk

Forskning og innovasjon

Vårt mål er å gi pasientene kunnskapsbasert behandling, kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet.

Kontakt oss

Kliniske studier

Se oversikten over kliniske studier som pågår i Sørlandet sykehus og andre helseforetak i landet.
Oversikt kliniske studier
Undersøkelse

Forskningsgrupper

En forskningsgruppe er en gruppe ansatte ved SSHF som tematisk eller metodemessig forsker på samme emne, og som er vedtatt av det sentrale forskningsutvalget.
Forskningsgrupper
Forskningsgrupper

Innovasjon

Innovasjon er nye løsninger tatt i bruk. I Helse Sør-Øst brukes betegnelse «nytt, nyttig og nyttiggjort». Innovasjon skal gi bedre pasientbehandling og gi helsetjenester med optimal ressursutnyttelse.
Mer om innovasjon
Innovasjon

Aktuelt

    Prosjekt Uoppdaget Synstap

    Skal avdekke synstap før vi vet det selv Dette er et 3-årig Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak prosjekt, innenfor innsatsområdet innovasjon og entreprenørskap. Flere aktører i Norge, Sverige og Danmark samarbeider. Prosjektet støttes med €1 595 019. Sørlandet sykehus er i prosjektets styringsgruppe, siden miljø ved sykehuset jobber med å se på muligheter for at personer med tap av synsfelt kan ha funksjonsbedrende nytte av kommersielt tilgjengelige elektroniske briller. Representant for Sørlandet Sykehus i prosjektet er lege Harald Reiso. Dette er et 3-årig Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak prosjekt, innenfor innsatsområdet innovasjon og entreprenørskap. Sørlandet sykehus er i prosjektets styringsgruppe, siden miljø ved sykehuset jobber med å se på muligheter for at personer med tap av synsfelt kan ha funksjonsbedrende nytte av kommersielt tilgjengelige elektroniske briller.
    Prosjekt Uoppdaget Synstap
    Prosjekt Uoppdaget Synstap
    Sist oppdatert 29.02.2024