Forskningsseksjonen

Forskningsseksjonen organiserer forskningen ved Sørlandet sykehus. Vi legger forholdene til rette for forskere, særlig med tanke på doktorgradsløp, godkjenner forskningsprosjekter og påser at regler for god forskningsetikk følges. Forskningsseksjonen er pådriver for kvalitetssikrings- og innovasjonsarbeid i Sørlandet sykehus.

Øyvind Holme

Forskningssjef
Mobil: 47 01 64 33

Utvikler, inspirerer og legger til rette for forskningsprosjekter internt og eksternt.


Tonje Sti

Stedfortreder for forskningssjef
Spesialrådgiver
Kontor: 38 07 33 60

Personal- og prosjektadministrasjon, sekretær Sentralt forskningsutvalg, rådgiver eksternfinansiering nasjonalt og internasjonalt (EU). 


Sandrine Schuhler-Slotten


Forskningsveileder, kontaktperson for NSD, superbruker Cristin, rapportering til NIFU (doktorgrader) og Cristin (publikasjoner), prosjektsamtaler med forskerne og arrangør for forskningsformidling (forskningsdagene, forskningsprisutdeling).


Odd-Harald Olsen

Biobankkoordinator
Kontor: 38 07 33 69

Biobankkoordinator, råd og veiledning forskningsbiobanker.


Wenche Tangene

Spesialrådgiver

Strategi- og planarbeid, prosessledelse, formidling av resultater og skriftlig rapportering, bistå i søknadsprosesser, veilede i brukermedvirkning i forskning, forskningsdrevet innovasjon.


Emile van Gelderen

Rådgiver IKT
Kontor: 38 03 84 75

IKT-støtte, brukerstøtte forskningsverktøy, datafangst og registerløsninger, enkle utviklingsoppgaver, nettsider, bestilling av maskinvare og programvare.


Monika Münz


Økonomi, kontroll av lønnsdetaljer, timelister, reiseregninger m.m, fakturering, bestilling prosjektnummer, regnskapsrapportering eksterne midler, Frømidler.


Filip Segers

Spesialrådgiver

Studiekoordinator for kliniske studier.

Thomas Bjerregaard Bertelsen

Statistiker (20 %) og psykolog ved ABUP

Gir råd og veiledning til forskere ved SSHF.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Egsveien 100, bygg 17

Egsveien 100, bygg 17

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

​Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​

Les
PFFI