Brukermedvirkning i forskning

Det er et satsingsområde for Sørlandet sykehus HF å involvere brukere på alle stadier i kliniske forskningsprosjekter og helsetjenesteforskning. Brukermedvirkning skal bidra til at forskningen er relevant og basert på pasientenes behov.

Brukermedvirkning i forskning er ikke det samme som å delta som pasient i en klinisk studie eller å motta informasjon om forskningsprosjekter. Å være brukerrepresentant i et forskningsprosjekt innebærer at brukeren har mulighet og tilgang til å påvirke, utvikle og endre helsetjenesten.  Les mer om dette i Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten​. 

SSHF tilbyr opplæring i brukermedvirkning i forskning for pasienter- og pårørende som er interessert i å delta som brukerrepresentanter i forskningsprosjekter.

Kontaktperson Forskningsseksjonen: wenche.tangene@sshf.no​​

Sist oppdatert 16.06.2023