Sentralt forskningsutvalg

Sentralt Forskningsutvalg SSHF (SFU) er et rådgivende organ for administrerende direktør og fagdirektør i forskningsstrategiske satsinger i Sørlandet sykehus. SFU skal bidra til å utvikle og fremme fors​kning ved Sørlandet sykehus HF. Forskningsutvalget skal representere de forskningsfaglige miljøene og være tverrfaglig sammensatt. ​​

Medlemmer i SFU juni 2021-juni 2024

Øyvind Holme, leder (forskningssjef)
John-Kåre Vederhus, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Åshild Tellefsen Håland, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)
Unni-Mette Stamnes Köpp, Sørlandet sykehus Kristiansand
Jarle Jortveit, Sørlandet sykehus Arendal
Kristin Modalsli Sand, Sørlandet sykehus Flekkefjord
Terje Ugland, Sørlandet sykehus Kristiansand
Rune Nesdal Jonassen, Personvernombud
Anita Nymo, Brukerrepresentant
Karen Carozza Kvanes, Brukerrepresentant

Varamedlemmer

Gudrun Rohde, Forskningsseksjonen/Universitetet i Agder
Birgit Nanki Johanne Lie, Sørlandet sykehus Kristiansand
Ingvild Vistad, Sørlandet sykehus Kristiansand

Kontaktperson: Tonje Sti​ - Sekretariat - spesialrådgiver Forskningsseksjonen​​
 
Mandat for sentralt forskningsutvalg ligger som vedlegg 2 i Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​
Klinikk/avdelingsvise forskningsutvalg skal fremme forskning og forskningsutdanning i alle klinikker/avdelinger. Utvalget skal bidra til å øke forskningsaktivitet, forskningskvalitet og publikasjonsfrekvens i klinikken/avdelingen, samt ha et overordnet ansvar for forskningsformidling. 
 
Mandat for klinikk/avdelingsvise forskningsutvalg ligger som vedlegg 3 i Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​

Sist oppdatert 16.06.2023