Noen få personer som står utenfor en bygning

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Når du som pasient kommer til sykehuset, har du rett til god informasjon og opplæring om diagnose og behandling. Fagfolkene du møter skal støtte deg og legge til rette for god opplæring. Denne rettigheten gjelder også pårørende.

Opplæring skjer individuelt mellom deg og helsepersonellet du møter. På sykehuset kan du også være med på gruppebasert opplæring for deg som ønsker å lære mer om å leve med sykdom.

På kursene møter du mennesker med samme diagnose og dere kan dele erfaringer med hverandre.

Helsepersonell og personer som har erfaring med å leve med diagnosen belyser ulike sider ved å leve med helseutfordringer. Dette kan gi kunnskap og økt trygghet til å ta gode valg i din situasjon.

Pårørende oppfordres også til å delta.​

Målet med pasient- og pårørendeopplæring er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer.

Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon».

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs: Kursene arrangeres hovedsakelig i Kristiansand og Arendal, noen få i Flekkefjord. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside finner du en rekke kurstilbud.

Se lokale, regionale og nasjonale kurs
Fritt sykehusvalg: Deltagelse på pasient- og pårørendeopplæring inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Er du pårørende? Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende. Å være pårørende kan være krevende. På nettsiden for pårørendesenteret finner du tips og råd, informasjon om rettigheter og lenker til lokale hjelpetilbud. Du kan også lese historier fra andre pårørende, samt chatte med en veileder.

Pårørendesenteret

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer. 

Snakk med barn om sykdom i familien
Dette gjør vi på sykehuset når det er barn i familien

SyktFrisk er en podkast fra spesialisthelsetjenesten til pasienter og og pårørende. I podkasten kan du høre hvordan det er å rammes av og leve med sykdom. Du kan lytte til både pasienter og spesialister på sykdom og mestring. Podkasten er laget i et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Regional kompetansetjeneste i pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst.

Du finner SyktFrisk der du ellers hører podkaster.

Hør episoder fra podkasten syktfrisk

Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

 

 

Som pasient eller bruker har du rett til å medvirke i valg av undersøkelses- eller behandlingsmetoder. Samvalg er prosessen der du sammen med helsepersonell tar beslutninger om hva som passer best for deg. 

Ved samvalg får du informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer for behandling og undersøkelse. 

Du finner mer informasjon om samvalg og oversikt over ulike samvalgsverktøy på nettstedet helsenorge.no.

Samvalg på helsenorge.no

 

 ​


Snakk med barna om sykdom i familien

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.
Barn trenger åpenhet
Barn trenger åpenhet om sykdom

Gode råd til deg som pasient

Det kan være vanskelig å huske og forstå alt som blir sagt i forbindelse med en undersøkelse på sykehuset. Det er viktig at du noterer ned dine spørsmål til oss. Du kan også ta med deg en venn.
Les våre råd
En mann og kvinne som sitter på en benk ved et bål
Sist oppdatert 29.02.2024