Koordinerende enhet

Habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Kontakt koordinerende enhet

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud.

Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.


 A       Arendal
          Ingeborg Sjaavaag​
          Telefon 90 10 59 87
           tjenestekontoret@arendal.kommune
           Telefon 37 01 31 05

B        Birkenes
           Monica Flaa Birkeland
           Telefon 95 14 99 38               

           Bygland
           kjersti.plathe@bygland.kommune.no
           Telefon 95 21 55 72 

           Bykle
           Heinz Diehl: Heinz.Thomas.Diehl@bykle.kommune.no
           Telefon 41 44 99 88         

E         Evje og Horrnes 
           Linda Beathe Dalane
           Telefon: 94 52 09 60

F         Farsund
           omsorgsforvaltning@farsund.no
           Telefon 90 66 14 79​​
           Monica Håland
           Telefon 47 45 43 22

           Flekkefjord
           Forvaltningsenheten
           Telefon 38 32 83 83     
           Anne Modalsli Grøtteland​
           Telefon 38 32 83 83 / 48 19 15 18

           Froland
           Marit Bolstad Tveide​
           Telefon 47 66 90 88
             

G        Gjerstad
           Ann Jorunn Greva
           Telefon 48 18 24 16

           Grimstad​
           Telefon 37 25 03 00 (Tjenestekontoret)
           Kontaktperson: Nina Gran Høyland​
           Telefon 90 97 79 11

H        Hægebostad
           Postmottak 
           Telefon 38 34 91 00

I          Iveland
           monica.verdal@iveland.kommune.no
           Telefon 97 17 57 66 / 37 96 12 00

K         Kristiansand
            Forvaltning og koordinering​
            Telefon 38 07 50 00
            Kontaktperson: Tone Ness​, rådgiver koordinerende enhet

            Kvinesdal
            Tjenestekontor
            Telefon 38 35 77 00
            Grete Espeland
            Telefon 38 35 28 26 / 47 37 06 74

L          Lillesand
            Enhet for tjenestetildeling 
            Anette Lauvås Haabesland​
            Telefon 99 29 41 00

            Lindesnes
            F​orvaltning og koordinering           
            Erica Fredriksen
            Telefon: 91 68 68 95 / 38 25 70 00

            Lyngdal
            Tjenestekontoret
            Ljiljana Loncar
            Telefon 95 41 71 71 ​

R          Risør
             Bjørn Haugersveen
             Telefon 37 14 97 33 / 91 13 15 90
             Elin Vinvand Evensen
             Telefon 91 83 01 35

S          Sirdal
            Inger Marie Ro​kstad
            Telefon 38 37 90 63 / 48 28 60 37

T          Tvedestrand
            Kristin de Lange Johannessen​
            Telefon 37 19 93 32 | 97 52 52 90

V          Valle
             Solveig Kyrvestad​
             Telefon 91 24 71 55

             Vegårdshei
             Koordinerende team
             Telefon 97 78 12 77​
             Maylin Bergan Arnesen
             Telefon 92 81 67 92

             Vennesla​
             Bodil Bakken Domingos
             Telefon 38 13 74 26 / 91 86 06 70             
             

Å          Åmli
             Laila Nylund
             Telefon 37 18 52 82 / 99 21 17 69

             Åseral
             Laila Ljosland​
             Telefon 41 32 28 47 ​              

Regional koordinerende enhet

Rehabiliteringstelefonen: 800 30 061   se mer

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
Les mer om individuell plan på helsenorge.no
Pasientopplæring
Sist oppdatert 14.06.2023