Lindrende enhet, Kristiansand

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid. De fleste av våre pasienter har langtkommet kreft med stor symptombyrde. En av våre hovedoppgaver er å lindre disse symptomene så langt det lar seg gjøre, slik at pasientene kan leve et så godt liv som mulig. Det kan dreie seg om smerter, kvalme, tungpust, forstoppelse, slapphet, munntørrhet, depresjon og angst. Gjennom god symptomkontroll ønsker vi å bidra til dager med livskvalitet.

Samtaler med pasienter og pårørende er høyt prioritert. Vi ønsker å gi alle de involverte trygghet ved livets slutt, særlig barn som pårørende er viktig å ivareta. I sum forsøker vi å gi en individuell oppfølging av alle pasienter og deres pårørende, tilpasset deres behov.

 Mange pasienter ved lindrende enhet er, eller har vært til behandling ved strålepoliklinikken eller kreftpoliklinikken, og har flere behandlere å forholde seg til. God lindring av symptomer krever kompetanse fra flere faggrupper. Vi tilstreber derfor å ha et tverrfaglig og helhetlig fokus for å ivareta pasienten best mulig. Personalet består av leger, sykepleiere, prest, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og postsekretær. I tillegg har avdelingen jevnlig studenter i praksis. Utover dette har vi frivillige medarbeidere.

Lindrende enhet har, i tillegg til pasientbehandling, ansvar for kompetanseheving i palliasjon til 1. og 2. linje tjenesten. Lindrende enhet samarbeider tett med EBT, hjemmesykepleie og sykehjem.

På sengeposten får alle pasienter enerom med bad, balkong og TV. Vi har to samtalerom hvor pårørende og personalet kan ha informasjonssamtaler, eller familier kan ha samtaler ved behov. I tillegg har vi en dagligstue med TV.

På enheten har vi lekerom og egen barneansvarlig sykepleier, slik at barn skal føle seg velkomne. Pårørende kan ved behov overnatte på et eget rom, eller få en ekstra seng på pasientens rom. Enheten er preget av en hjemlig atmosfære i interiør, fargevalg og kunst. Vi vektlegger rolige og trygge omgivelser. Personalet har mer tid til samtale enn på en vanlig sykehusavdeling, og atmosfæren bærer preg av dette.

Sengeposten har pasientansvarlige sykepleiere. Det betyr at pasienten, under innleggelse og ved eventuelle nye innleggelser, vil få samme sykepleiere å forholde seg til - så langt det er praktisk mulig. Samme tilnærming benyttes også av postens leger, gjennom pasientansvarlig lege.

Målet med innleggelse er at pasienten skal få en aktiv medisinsk behandling, som skal kunne bedre situasjonen på en måte som ikke er mulig hjemme. Vi tilstreber at pasienten ikke skal være innlagt lenger enn hva som er medisinsk nødvendig. De fleste pasienter skrives ut til hjemmet eller sykehjem etter endt opphold. Forut for utskrivelsen forsøker vi å tilrettelegge forholdene hjemme best mulig. Vi planlegger utskrivelsen i samarbeid med blant annet lege og tema, og tilstreber et godt samarbeid med primærhelsetjeneste ved hjemmesykepleie og fastlege. Lindrende enhet har også en "åpen linje", noe som innebærer at vi gir telefonisk rådgivning til helsepersonell og pasienter som har behov for å kontakte oss.

Enheten skal være en ressurs for pasienter og pårørende, og det er viktig for oss at alle parter føler seg ivaretatt og velkomne her. En stor del av hverdagen brukes derfor på et godt stell og velvære. Dette er en av våre plattformer med tanke på å gi omsorg ved livets slutt, og å ivareta pasientens verdighet. Vi ønsker å se hele mennesket, ikke bare fokusere på sykdommen.

Det er ingen fast besøkstid på lindrende enhet. Vi ønsker å tilpasse besøkene etter pasientens ønsker og behov. Vi har heller ingen faste tidspunkter for måltider. Vi forsøker å gi et variert og appetittvekkende tilbud, med stor grad av individuell tilpasning ut fra pasientens ønsker og behov.

 Pasienter som ønsker å reise hjem på permisjon, kan avtale dette med personalet. Reiseutgifter må da dekkes av pasienten selv.

 For pårørende som er ofte på besøk er det mulig å kjøpe eget parkeringskort i ekspedisjonen i hovedbygningen.

Øvrige rutiner i enheten:

      • Daglig legevisitt på hverdager kl. 10.00 – 11.30

Tilbud til pårørende og barn:

Hver 6. uke arrangeres det en pårørendesamling for voksne. Kreftforeningen arrangerer også Treffpunkt – en møteplass for barn og ungdom som pårørende: www.kreftforeningen.no

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Egsveien 100, bygg 43, senter for kreftbehandling, 2. etasje

Egsveien 100, bygg 43

Egsveien 100, bygg 43

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Vår frisør holder til i tredje etasje i sykehusets hovedbygg og er åpen for alle. Ved behov kan frisøren komme til avdelingen. Frisøren tilpasser også parykker. Åpningstid er mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 16.00.
Bestille time: ​ 94 81 59 01 

Se også www.harspesialisten.no​​ for bestilling av time.

​Av og til trenger vi et rom for hvile og ettertanke. Vi har tre slike rom tilgjengelig for deg og dine pårørende. Rommene er åpne for alle uansett livssyn og tro.

I Arendal finner du sykehusets stillerom/kapell i kjelleretasjen i hovedbygget. I Kristiansand ligger rommet i første etasje i hovedbygget, inngang nord. Begge rommene er døgnåpne. I Flekkefjord ligger kapellet ved parkeringsplassen til venstre for hovedinngangen.

Det er også mulighet for å holde minnestund i kapellet ved dødsfall. Dette ordnes ved at du tar kontakt med sykehusprestene.

Eg kirke i Kristiansand står åpen alle hverdager mellom klokken 08-18, for de som ønsker et rom for stillhet og refleksjon. Åpent fra 10-18 i helgene.

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Parkeringsplassene ved Sørlandet sykehus er avgiftsbelagt mandag til fredag klokken 08.00-20.00.  Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må følge skilting og anvisning på betalingsautomatene.

På sykehuset i Arendal og Kristiansand er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt på øvrige steder. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.​

Ved sykehuset i Arendal leser kameraer av kjøretøyenes registreringsnummer ved inn- og utkjøring av parkeringshuset gjennom tjenesten Autopay. Følg skilting og les anvisningen.

Oversikt over parkeringsplasser på Eg i Kristiansand

Betal i betalingsautomaten 

Hvis du ikke har opprettet profil på Autopay.io​, kan du betale i automaten ved hovedinngangen. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Du kan betale med kort eller kontant, men automaten veksler ikke.

Betal automatisk

Registrer deg som kunde med registreringsnummer og bankkort på www.autopay.io. Når du har registrert deg, betaler du automatisk hver gang du parkerer i p-huset.  

I enkelte perioder, f.eks ved mye snø, kan det være vanskelig å finne p-plass. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.​

For el-biler:

Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Trenger du å lade bilen? Ikke alle våre sykehusområder har ladestasjoner, og de som har, har et begrenset antall. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende. Du kan se alle ladestasjoner her:

Alle ladestasjoner i ett kart - Norsk elbilforening

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.


Foresatte til barn (under 18 år) med sykehusopphold på mer enn 14 dager, får gratis parkering under barnets videre opphold. Dette gjelder også om barnets opphold starter ved et annet sykehus. Kontakt avdelingen ved sykehuset for nærmere informasjon.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av hovedinngangene. I Arendal er det i tillegg en plass ved Dydens vei. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.