ARA enhet for avgiftning, Arendal

Vi tilbyr avrusing for personer med rus og avhengighetsproblematikk. Vi legger vekt på medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring og motivering for videre behandling.

Avgiftningsenhetene er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Personalet består av overlege i rusmedisin/eller psykiater, lege i spesialisering, spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og miljøterapeuter. I Kristiansand har vi også tilgang til sosionom.

Helsetilstand

Vi gjør daglig en vurdering av den enkeltes helsetilstand. Vi har fokus på fysisk aktivitet og oppfordrer alle som er friske nok til å bli med på turer. Enheten har blant annet informasjonsmøter med representanter fra AA, NA, A-larm.

Besøk

Ønsker du besøk under oppholdet må du søke om dette ved innleggelsen.

Døgnrytme/måltider

Det er faste måltider og medisintider. Det er fast legevisitt tre ganger i uken og ved behov.

Felles miljø

Vi oppfordrer alle pasienter til å delta i enhetens fellesmiljø, og til å være en støtte for hverandre under oppholdet. Det er obligatorisk å delta på enhetens behandlingsprogram.

Klær og eiendeler

Ved innleggelsen går vi gjennom din bagasje og dine klær. Dette gjør vi for å unngå innførsel av rusmidler, medikamenter og farlige gjenstander.

Beslaglagte gjenstander vil bli levert til politiet for oppbevaring/destruering.

Du må være påkledd når du er hos oss. Morgenkåpe eller nattøy skal ikke brukes i fellesarealet.
Enheten har vaskemaskin og tørketrommel til bruk for pasientene.

Ta bare med det som er nødvendig for oppholdet. Av sikkerhetsmessige grunner oppfordrer vi på det sterkeste til ikke å ta med verdisaker under oppholdet. Du er selv ansvarlig for disse. Gjenglemte eiendeler oppbevares i tre måneder før de destrueres eller leveres til hittegodskontor – avhengig av verdi.

Permisjon

Av behandlingsmessige årsaker er det ikke anledning til å ha permisjon eller utgang alene.

Røyking

Enheten følger røykelovens intensjoner om et røykfritt sykehus. Det er derfor kun lov å røyke utendørs på anviste plasser.

Telefon og PC

Mobiltelefon og PC må ikke brukes på enhetens fellesareal, men settes på lydløs eller oppbevares på pasientrom.

Rusmiddeltesting

Vi bruker urinprøver/rusmiddeltesting for å understøtte behandlingen. Prøver må avlegges under tilsyn.

Vi etterstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for pasienter og personale og godtar derfor ikke:

  • bruk og innførsel av rusmidler
  • trusler og vold mot medpasienter og personale
  • positivt rusprat
  • at pasientene besøker hverandre på rommene
  • pengespill

Brudd på regler vil få konsekvenser for oppholdet her på enheten og kan medføre utskrivelse.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.