Smittevernenheten

Smittevernenheten har en rådgivende funksjon overfor all virksomhet i sykehuset hvor spørsmål om smittevern er aktuelt. Vi skal sørge for et til enhver tid oppdatert infeksjonskontrollprogram og overvåker infeksjoner i henhold til NOIS-registerforskriften.

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand