Enhet for samhandling

Samhandlingsenheten i Sørlandet sykehus HF er del av fagavdelingen og består av samhandlingssjef, samhandlingsrådgiver og leder av praksiskonsulentordningen. Enheten bidrar til å videreutvikle Helsefellesskapet Agder som arena for samhandling og tjenesteutvikling, og er kontaktpunkt for samhandling både internt og eksternt.


Samhandlingssjef
Mirjam Smedsrød
Mob: +47 95 89 23 21
E-post: mirjam.smedsrod@sshf.no

Samhandlingsrådgiver
Terje Imeland
Mob: +47 90 72 33 75
E-post: terje.imeland@sshf.no


PKO-leder (Praksiskonsulent-ordningen)
Anton Rodahl
Mob: +47 90 75 95 64
E-post: anton.rodahl@sshf.no

Kontakt

Postadresse

Att.: Samhandlingsenheten i Fagavdelingen
Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Egsveien 100, bygg 3

Egsveien 100, bygg 3