Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring (KEPPO)

Vår oppgave er å understøtte arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring, som er en av sykehusets fire hovedoppgaver. Vi bidrar til helsepersonells kompetanseutvikling innen helsekommunikasjon og helsepedagogikk. Våre ansatte bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring.

God pasientopplæring styrker pasienters helsekompetanse, som er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon.
Pasient- og pårørendeopplæring består av informasjon, undervisning, rådgivning, veiledning, demonstrasjon, fysisk trening, øvelse eller andre pedagogiske metoder. Opplæring foregår individuelt eller i gruppe, som skriftlig informasjon, digitalt eller på kurs.
Opplæring av pasienter og pårørende bidrar til at pasienten får kunnskap og blir i stand til å ivareta egen fysiske og psykiske helse best mulig. 
I sykehuset har de enkelte avdelingene ansvaret for pasient- og pårørendeopplæring. Kommunene har opplæringsansvaret for enkelte pasientgrupper. Ansvaret avklares i lovpålagte samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.


Pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er en effektiv måte å dele informasjon og kunnskap på. Deltakerne møter andre i lignende situasjon og kan utveksle erfaringer. Kurset ledes av fagpersoner som sammen med brukerrepresentanter deler sin kunnskap. 
Gruppebasert opplæring og hva det innebærer:  

            Pasient og pårørendeopplæring rkppo.no
            Etablere tilbud i gruppe - mestring.no 

Jobber du og din avdeling med, eller skal starte gruppebasert opplæring for pasienter og pårørende? Du kan få hjelp til å utvikle opplæringen hos oss Ta kontakt

Vi tilbyr kurs og undervisning, gir råd og veiledning på forespørsel innen: 

  • Brukermedvirkning 
  • Pasient- og pårørendeopplæring individuelt og i gruppe (planlegging, gjennomføring og evaluering)  
  • Helsefremmende tilnærming 
  • Helsekompetanse 
  • Klinisk kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy, samvalg 
  • Pedagogiske tilnærminger og verktøy i opplæring (helsepedagogikk) 
  • Presentasjonsteknikk 
Velkommen til å ta kontakt KEPPO@sshf.no


Faste kurstilbud:


Podkaster

SyktFrisk en podkast fra spesialisthelsetjenestenen podkast fra spesialisthelsetjenesten (rkppo.no)

Kontakt

Telefon

Kristiansand:

38 03 85 52

Arendal:

37 01 48 42

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kristiansand: Egsveien 100, bygg 8

Arendal: Sykehusveien 4, bygg 110

En bygning med parkeringsplass

Egsveien 100, bygg 8

Egsveien 100, bygg 8

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Sykehusveien 4, bygg 110

Sykehusveien 4, bygg 110

Sykehusveien 4, bygg 110, 4838 Arendal

Kurs og møter