Fagkurs

Empatisk Kommunikasjon - et fire trinns kommunikasjonsverktøy - introduksjonskurs

Ønsker du et kommunikasjonsverktøy for den gode samtalen?

9.
oktober
2024
  1. 09. okt. 2024, 09:30 - 15:00
Påmelding i Læringsportalen

Tid og sted

Når

  1. 09. okt. 2024, 09:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Sørlandet sykehus Arendal
Sykehusveien 4, kursrom 1. etasje (KEPPO)

Påmelding i Læringsportalen

Frist for påmelding: 30. sep. 2024
Påmelding i Læringsportalen

Kort om kurset

Pasient- og pårørendeopplæring rommer et mangfold av tilnærminger og metoder for å sikre god helsekommunikasjon.

Empatisk Kommunikasjon er et fire-trinns kommunikasjonsverktøy for å få til gode menneskemøter mellom fagpersoner og pasient/pårørende, og mellom kollegaer. Verktøyet kan blant annet brukes i møter med mennesker som står i utfordrende situasjoner, i medarbeidersamtaler og som kollegaveiledning. Gjennom å bruke dette verktøyet kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok deltakere. Avlyses kurset vil påmeldte deltakere få beskjed.

Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Kurset er gratis.

 

Læringsmål

Kunnskapsmål: Kursdeltakerne har fått en innføring i Empatisk Kommunikasjon som verktøy og de teoriene de bygger på.

Holdningsmål: Kursdeltakerne har økt forståelse av begrepet empati og viktigheten av at det er samtalepartneren som skal være i fokus.

Ferdighetsmål: Deltakerne er tryggere på å kunne lytte til samtalepartneren og har fått trening i å bruke de fire trinnene i samtaleverktøyet.

 

Kontakt