Skisse av nytt akuttbygg i Kristiansand med helikopterlandingsplass på taket. Illustrasjon.

Nytt akuttbygg Kristiansand

Det nye akuttbygget i Kristiansand skal dekke fremtidig kapasitetsbehov for alle akutt, intensiv- og intermediærfunksjoner. Nyfødtintensiv og dialyseenheten får også nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon.

​Prosjektet har en kostnadsramme på 1,7 milliarder kroner der formålet er å gi befolkningen tilstrekkelig og god tilgang til faglig forsvarlige tjenester innen somatiske akutt- og intensivfunksjoner, og å bidra til økt kvalitet og bedre samhandling internt og eksternt.

 • Det nye akuttbygget i Kristiansand med landingsplass for helikopter
  22. november 2023
  Sier ja til videre planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

  Styret i Helse Sør-Øst (HSØ) har godkjent konseptfasen for prosjektet nytt akuttbygg Kristiansand. - En fantastisk milepæl og en stor anerkjennelse av det solide arbeidet som er lagt ned av alle involverte, sier prosjektsjef Per W. Torgersen.

 • En mann og kvinne som smiler
  12. april 2023
  - Verdifulle innspill for sykehuset

  Hvordan kan vi best jobbe sammen og levere høy kvalitet på tjenestene våre i nytt akuttbygg? Arbeidsinnsatsen for å finne de gode svarene på dette imponerer prosjektledelsen for nytt akuttbygg Kristiansand.

 • Bilde viser nytt akuttbygg i Kristiansand med ny landingplass for luftambulansen. Illustrasjon
  16. desember 2022
  Går videre med planer for nytt akuttbygg i Kristiansand

  Styret i Helse Sør-Øst vedtok 16. desember å gå videre med en løsning for nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus. Planene omfatter nye lokaler for akuttområder, intensivplasser, nyfødtintensiv og medisinsk intermediær.

Sist oppdatert 19.06.2023