Nytt akuttbygg Kristiansand

Brukermedvirkning

Nytt akuttbygg skal gi befolkningen tilstrekkelig og god tilgang til trygge og faglig forsvarlige tjenester innen somatiske akutt- og intensivfunksjoner. Det skal utvikle et fremtidsrettet sykehustilbud med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet, og å bidra til økt kvalitet og produktivitet og bedre samhandling internt og eksternt. For å lykkes med dette, deltar medarbeidere, tillitsvalgte, brukere i planlegging og utforming av bygget og virksomheten.

​Hittil har mer enn 100 ansatte vært involvert i planleggingen av det nye akuttbygget. Dette inkluderer fagfolk fra de ulike enhetene, ambulanse, smittevern, medisinsk biokjemi/lab, radiologisk avdeling, traumeenhet, teknikk og logistikk.

Det nye akuttbygget skal med sine 13.000 kvadratmeter dekke fremtidige kapasitetsbehov for alle intensiv- og intermediærfunksjoner. Nyfødtintensiv får også nye lokaler med nærhet til intensiv, intermediær og operasjon. I tillegg flyttes dialyse enheten fra bygg 10 til nytt akuttbygg.

​Gjennom brukermedvirkning skal deltakerne se for seg fremtidens utfordringer, organisering, teknologi, kompetanse og løsninger for de ulike fagområdene som skal ta bygget i bruk. Innspillene skal bidra til best mulig drift og sambruk av bygget.​Sist oppdatert 19.06.2023