Styret godkjente grunnlaget for budsjett 2023

På dagens ekstraordinære styremøte i Sørlandet sykehus HF godkjente styret planen som legger grunnlaget for budsjettet for 2023.

Signy Svendsen
Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 28.04.2023
Fra venstre administrerende direktør Nina Mevold, styreleder Bjørn Walle og konstituert økonomidirektør Torhild Einstabland.
Fra venstre: administrerende direktør Nina Mevold, styreleder Bjørn Walle og konstituert økonomidirektør Torhild Einstabland.

Styret i SSHF sluttet seg til «Budsjett 2023 – innretning, tiltaksarbeid og investeringsrammer».

Denne saken beskriver foretakets driftsmessige plan for å levere på det vedtatte resultatmålet for 2023 på 0 millioner kroner. Også budsjettrammene for de enkelte klinikkene og stabene ble presentert, samt informasjon om tiltaksarbeid og risiko.

- Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol understreket i sin sykehustale tirsdag de økonomiske utfordringene sykehusene står overfor, og hun påpekte igjen at økonomien vil forbli stram fremover. Vi fikk klar marsjordre om å prioritere hardt og vurdere eventuell utfasing av enkelte behandlingstilbud. Jeg mener den planen styret i dag har blitt forelagt, viser at Sørlandet sykehus har tatt disse signalene innover seg, men det er en ambisiøs plan med betydelig risiko, sier styreleder Bjørn Walle.

Administrerende direktør Nina Mevold peker på at aktiviteten i foretaket har en positiv utvikling, og at klinikkene i samarbeid med tillitsvalgte, brukerrepresentanter og verneombud jobber godt og systematisk med en rekke tiltak som samlet sett vil bidra positivt.

- Pandemien påvirket aktiviteten på sykehuset negativt, og ventelistene økte.  Men i løpet av høsten 2022 er foretaket tilbake til den planlagte aktiviteten og har godt grunnlag for videre arbeid i 2023. Våre medarbeidere har gjort en stor innsats gjennom pandemien, og det er viktig å understreke at forsvarlig helsetilbud og et godt arbeidsmiljø vektlegges i alle vurderinger som gjøres, sier Mevold.

Se styredokumenter