Lanserer digitalt verktøy for unge med angst

8. mai lanserer Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) landets første digitale verktøy for unge i alderen 12-18 år som strever med angst. Hensikten er å ruste unge, foreldre og lærere i møte med angst og engstelse.

Publisert 05.05.2023
Psykologspesialist stående utenfor abup ved Sørlandet sykehus.
Videreutvikler RISK: ABUP lanserer et gratis digitalt verktøy for unge, foreldre og lærere. E-RISK blir tilgjengelig over hele landet 8. mai, sier psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland.

Det digitale verktøyet har fått navnet E-RISK og er en videreutvikling av RISK, et behandlingstilbud ved ABUP som kan vise til landets beste resultater innen angstbehandling for barn og unge. 

Landets beste resultater innen angstbehandling

E-RISK er utviklet av professor, psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland og psykolog/Ph.D Thomas Bjerregaard Bertelsen.

- Vi ser at det er et stort behov for et verktøy som er lett tilgjengelig for alle som trenger kunnskap om angst og engstelse og håndtering av dette. Mangel på kompetanse på dette området fører til mye uhensiktsmessig tilrettelegging og fritak i skolen som bare gjør angsten verre, sier professor, psykologspesialist og RISK-utvikler Åshild Tellefsen Håland.

E-RISK er derfor et gratis mestringskurs for ungdom som trenger hjelp til å tørre å gjøre ting som de vanligvis er redd for, eller unngår. Kurset har flere bruksområder og inneholder også tips til lærere og foreldre om hvordan de kan støtte engstelige barn på en hensiktsmessig måte. I tillegg er det egne klasseromsopplegg for forebygging av engstelse i skolen.

Samtidig som behandlere innen psykisk helse opplever en nasjonal økning i antall tilfeller av barn og unge med angstlidelser, ser Tellefsen Håland og hennes team en tydelig effekt av behandlingstilbudet de har utviklet ved ABUP. Behandlingstilbudet implementeres også i grunnskolene i Kristiansand og gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom E-RISK.

Ungdommer som tidligere har fått behandling i RISK-grupper på ABUP og noen av deres foreldre er med i flere av filmene som er laget. Flere av RISK-terapeutene fra ABUP og gruppelederne, som inkluderer sosiallærere og helsesykepleiere ved Mini-RISK i grunnskolen, bidrar også i filmene.

Modulene inneholder til sammen ca 100 filmsnutter. Kristian Landmark er filmregissør og Vegard Landsverk er filmfotograf. Sistnevnte filmet den nylig Oscar-nominerte «Nattrikken».