Har landets beste resultater innen angstbehandling for barn og unge

Behandlere innen psykisk helse opplever en nasjonal økning i antall tilfeller av barn og unge med angstlidelser og en økning i lidelsens alvorlighetsgrad. Ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har de utviklet et behandlingstilbud, som gjør at 86 prosent av de med alvorlige angstlidelser blir kvitt sine angstdiagnoser. Nå skal grunnskolene i Kristiansand ta verktøyet i bruk på barn og unge som strever med skolevegring og angst i skolen.

Publisert 22.08.2022
Sist oppdatert 01.11.2022
Bilde viser forsker Åshild Tellefsen Håland utenfor et gult mursteinsbygg.
Professor, psykologspesialist og RISK-utvikler Åshild Tellefsen Håland ved ABUP. Foto: Sørlandet sykehus

Behandlingsmetoden kalles RISK og har nå landets beste resultater for angstbehandling blant barn og unge. Det viser en ny studie publisert i Psychiatry Research. Hovedartikkelen er en del av Thomas Bjerregaard Berelsen​ sin doktorgrad.

- Det som er unikt for denne behandlingsmetoden er at det er et intensivt opplegg hvor barnet blir utsatt for mye eksponering, kombinert med at det er høy grad av både foreldre- og lærerinvolvering. Forskning viser oss at dette er viktige faktorer for å lykkes på lang sikt med denne type angstbehandling, sier professor, psykologspesialist og RISK-utvikler Åshild Tellefsen Håland ved ABUP.

RISK som behandlingstilbud
Ved å møte andre ungdommer og deres foreldre i såkalte fler-familiegrupper utsetter ungdommene seg for sine redsler og fobier uten å unngå eller ty til andre trygghetsstrategier. Gjennom RISK blir foreldre og lærere involvert på en måte som gjør de lærer seg hensiktsmessige måter å støtte barnet på gjennom eksponeringsterapien. Det at foreldrene har fått behandlingsprinsippene under huden gjør at bedringen fortsetter etter endt gruppebehandling.​

Angstlidelsene til deltakerne i studien inkluderte sosial angstlidelse, panikklidelse, agorafobi, generalisert angstlidelse, spesifikk fobi, separasjonsangst og OCD. Deltakerne ble fulgt opp 12 måneder etter endt behandling. 86 prosent var da kvitt sine angstdiagnoser. Størsteparten av deltakerne i studien strevde med sosial angstlidelse, som er regnet som den diagnosegruppen som er vanskeligst å behandle.

Første kommune til å ta i bruk mini-RISK i skolen
Nå samarbeider ABUP med Kristiansand, som første kommune i landet til å implementere en kortversjon av RISK, såkalt mini-RISK-grupper på alle grunnskolene i kommunen.

- Det er allerede utdannet 40 lærere og helsesykepleiere, 30 nye kommer til denne høsten. Disse driver lavterskeltilbud for å hjelpe barn og unge med skolevegring og angst i skolen. Gjennom mini-RISK får lærerne et verktøy som gjør dem til trygge voksne, som våger å utfordre elevene slik at de lærer å mestre fremfor å få uhensiktsmessig tilrettelegging, som er et stort problem i skolen i dag. Elevene skal lære hvordan de kan møte egen angst og i større grad utsette seg for det de er redde for og vanligvis unngår, sier Tellefsen Håland.

Det er generelt en stor mangel på lavterskeltilbud i kommunen for barn og unge som strever med engstelse, noe som fører til at altfor mange ikke får god nok hjelp​

Psykologspesialist ved ABUP, Åshild Tellefsen Håland

Hun konstaterer at dette samarbeidet er i tråd med regjeringens ønske om mer samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, samt satsing på unge. Hun håper mini-RISK skal bli implementert nasjonalt.

- Det er generelt en stor mangel på lavterskeltilbud i kommunen for barn og unge som strever med engstelse, noe som fører til at altfor mange ikke får god nok hjelp, sier Tellefsen Håland.

Det er i tillegg startet et samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) om en 1-årig videreutdanning i metodikken.

Les mer om ABUP sin RISK-behandling på vår nettside.

Se også info om mini-RISK: Fagerholt skole - Mini-Risk grupper (minskole.no)