Helsefelleskapet Agder

I Helsefelleskapet samarbeider kommunene på Agder og Sørlandet sykehus HF om å sikre kvalitet, bærekraft og likeverdige helsetjenester for Agders befolkning.

Helsefelleskapets strategi

Samarbeidet er strukturert omkring:

Samarbeidsutvalget består av administrativ og faglig toppledelse i kommuner og helseforetak og hvor oppdraget er strategisk samarbeid om tjenesteutviklingen på Agder. SSU ledes vekselvis av sykehuset og kommunene for en 2 års periode.  Administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, leder SSU i 2024-2025.

Representanter SSU

 

Arbeidsutvalget har oppgaver knyttet til saksforberedelser, koordinering, forankring og oppfølging av arbeidet i Helsefellesskapet Agder, herunder:

  • Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
  • De regionale samarbeidsutvalgtene (RS)
  • Faglige samarbeidsutvalg (FSU'ene)

Representanter AU-SSU

Agders regionale samarbeidsutvalg (RS) utgjør det operative bindeleddet mellom SSU og de lokale helsetjenestene. RS’ene har oppgaver knyttet til forankring, koordinering og oppfølging lokalt av arbeidet i Helsefellesskapet. 

Kommunene representert i RS'ene:
Region Lister Region Setesdal Region Kristiansand  Region Østre Agder
Sirdal Bykle Kristiansand Åmli
Kvinesdal Valle Vennesla Gjerstad
Hægebostad Bygland Iveland Vegårdshei
Flekkefjord Evje og Hornnes Birkenes Froland
Lyngdal Åseral Lillesand Tvedestrand
Farsund   Lindesnes Grimstad
      Arendal
      Risør

Fagpersoner fra kommuner og sykehuset samarbeider om å øke kvaliteten på tjenestene og samhandlingen. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) beslutter hvilken portefølje av faglige samarbeidsutvalg som trengs for å nå de strategiske målene. 

Faglig samarbeidsutvalg for psykisk helse og rus på Agder
Leder: Ørjan Forssheim
Ørjan Fossheim

Faglig samarbeidsutvalg for somatisk rehabilitering på Agder
Leder: Anne Kari Thommassen
Anne.Kari.Thommassen@sshf.no

Medisinskfaglig samarbeidsutvalg
Leder: Kjetil Juva
kjetil.juva@sshf.no

Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk kjede
Leder: Bjørn-Erik Evensen
bjorn.erik.evensen@sshf.no


Faglig samarbeidsutvalg for IKT
Leder: Bjarne Vårdal
Bjarne.Vardal@ddv.no​

Koordinerende avtalegruppe skal bidra til at Helsefellesskapet Agder har på plass de formelle samarbeidsavtelene mellom kommunene og helseforetaket i henhold lov og nasjonal veileder.

KA-gruppens mandat

KA-gruppens representanter

Leder for KA: Ellen Kristin Torgersen
Ellen Kristin Torgersen​

Faggruppens hovedoppgave er å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for Helsefelleskapet Agder slik at det kan tas de beste og strategisk kloke beslutninger på hvordan videreutvikle samhandlingen i tjenestene.

Faggruppens mandat

​Rapport. Skrøpelige eldre og personer med kompleks multimorbiditet (2022)

Kontaktperson: Susanne Sørensen Hernes, fagdirektør SSHF
Susanne.Sorensen.Hernes@sshf.no​ 


Samhandlings-koordinatorer for kommunene


Region Kristiansand 
Nina Foss, samhandlingskoordinator Region Kristiansand
Janne B. Brunborg, assisterende direktør Helse og mestring, Kristiansand kommune
Unn-Christin Melby, rådgiver avd. for utvikling og støttetjenester, Lindesnes kommune

Region Østre Agder
Harry Svendsen, rådgiver Arendal kommune

Region Setesdal
Ellen Benum, leder Lokalmedisinske tjenester Setesdal

Region Lister
Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator Helsenettverket Lister

 

Samhandlingsenheten SSHF:

Mirjam Smedsrød
Samhandlingssjef SSHF

Marianne Næsland Formanek
Rådgiver 

Kirsten Sola
Samhandlingsoverlege

Anton Rodahl​
Leder for praksiskonsulentordningen (PKO)


Klinikk-kontakter samhandling ved SSHF:

Somatikk SSA
Lasse Svenstrup Andersen​
Rådgiver - OU Klinikk Arendal stab

Somatikk SSK
Agate Folgerø
Rådgiver – adm. Klinikk Kristiansand stab

Somatikk SSF
Marie Solvik
Rådgiver - adm. Klinikk Flekkefjord stab

KPH, klinikk psykisk helse
Kjersti Sandsdalen
Rådgiver - adm KPH klinikkledelse

PTSS, Prehospitale tjenester
Bjørn-Erik Evensen
Spesialkonsulent - adm. Prehospitale stab

MSK, medisinsk service-klinikk
Lene Uleberg Nerhus
Rådgiver – adm, Klinisk serviceenhet felles

IKT
Fredrikke Coward
Rådgiver, IKT. Klinisk IKT

Organisasjonsavdelingen
Bente Jahnsen
Enhetsleder Kompetanseenheten

Årlig arrangerer Helsefellesskapet et møte for politisk og administrativ toppledelse i kommuner og helseforetak. Fokus er dialog omkring sentrale helsepolitiske områder viktig for regionen, samt informasjon til politisk nivå og forankring av strategisk tenkning og valg.

Partnerskapsmøtet 2024 arrangeres 25. oktober.

Sist oppdatert 22.02.2024