Nettverk for oksygenkontakter

Nettverkets mål er å kunne gi god oppfølging og trygghet for pasienter som er oksygenbrukere. Dette for å øke samhandling og videreutvikle kompetanse.

Nettverket består av sykepleiere ved Lungemedisinsk dagsenter (Sørlandet sykehus), ressurssykepleiere ved ulike avdelinger ved Sørlandet sykehus og ressurssykepleiere i kommuner i Agder.

Oversikt over medlemmer i nettverket

Du kan melde inn endringer på medlemslisten via vårt elektroniske skjema. 

Meld inn endringer

På grunn av teknologisk utvikling er det ikke igangsatt nye brukere på flytende oksygen siden 2017. Oksygenbrukere i Agder som har flytende oksygen til hjemmebruk har nå fått brev om at utstyret vil bli byttet ut i løpet av 2022. Alle brukere er blitt kontaktet av sykepleier i etterkant av brevet. Brukerne får tilpasset utstyr som passer best for den enkelte. Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål om dette.

Sykepleiere ved Lungemedisinsk dagsenter gir aktuelle pasienter informasjon om nettverket, og klarerer om pasienten ønsker oppfølging av oksygenkontakt i kommune. Sykepleier i kommunene foretar hjemmebesøk hos oksygenbrukerne som har takket ja til tjenesten.

Hjemmebesøket skal finne sted kort tid etter at pasienten er utskrevet fra Sørlandet sykehus med utstyr til oksygenbehandeling til hjemmebruk.

Pasienten følges videre opp med hjemmebesøk et par ganger i året.

Under hjemmebesøk fylles det ut en sjekkliste​ 

(denne sendes inn til Lungemedisinsk dagsenter - se adresse på sjekklisten)

Kurs: Det arrangeres kurs for nettverket 1-2 ganger i året. Invitasjon sendes pr. e-post til nettverket (dersom du ikke mottar jevnlig e-post fra nettverket, send inn "endring på medlemslisten" (lenke ovenfor) slik at vi kan registrere deg/evt korrigere e-post vi har registrert).

Hospitering: Sykepleiere i nettverket kan i tillegg få hospitere en dag på Lungemedisinsk dagsenter ved å sende forespørsel pr. mail til: lmd@sshf.no

Veiledning: Ved behov kan sykepleiere i nettverket kontakte Lungemedisinsk dagsenter og få veiledning pr. telefon.

Sørlandet sykehus har utarbeidet tre E-læringskurs: KOLS for spesialisthelsetjenesten, KOLS for kommunehelsetjenesten og KOLS for pasienter og pårørende.

I tillegg finnes det 4 e-læringskurs ang. oksygenbehandling/bruk: Oksygenbehandling Everflow, Flytende oksygensystem, Komprimert oksygen på flasker, Oksygenkonsentrator DeVilbiss.

Du finner kursene under e-læring 

Helsebiblioteket

LHL Helse og Glittreklinikken – brosjyre for bruker, pårørende og helseperonell

Norsk Helseinformatikk – Oksygentransport

Norsk Helseinformatikk – KOLS, paienthåndbok

LHL – medlemsorganisasjon for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Sist oppdatert 19.04.2024