Fagkurs

ISTDP-seminar: Terapeutisk arbeid med komplekse traumer og psykosomatikk

To dagers seminar i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) med Filip Myhre fra Norsk Institutt for ISTDP. Psykologspesialist Petter Møllenberg fra DPS Solvang bidrar også.

Passert
29.
september
2022
2 dager
  1. 29. sep. 2022, 08:30 - 15:45
  2. 30. sep. 2022, 09:00 - 15:45

Tid og sted

Når

  1. 29. sep. 2022, 08:30 - 15:45
  2. 30. sep. 2022, 09:00 - 15:45

Type arrangement

Fagseminar

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer (SPT), DPS Solvang, DPS Strømme og DPS Østre Agder i samarbeid med Norsk Institutt for ISTDP

Hvor

Egsveien 100, bygg 8
Undervisningssenteret, sal 1 og 2.

Påmelding

Frist for påmelding: 15. sep. 2022

Tema for seminaret er det terapeutiske toleransevinduet og den utfordrende kliniske problemstillingen som terapeuter av alle slag møter i sitt arbeid med traumatiserte pasienter: Hvordan legge til rette for at den terapeutiske prosessen finner en optimal balanse mellom eksponering for vanskelig og konfliktfylt materiale på den ene siden, og stabilisering, angstregulering, konsolidering og meningsskaping på den andre siden?

Kurset henvender seg til behandlere innen psykisk helsevern, og er et samarbeid mellom Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer og flere DPS'er i Klinikk for psykisk helse, SSHF. Kurssted: Undervisningssenteret i Kr.sand. 


Dr. Allan Abbass, professor i psykiatri, og leder for Centre for Emotions and Health på Dalhousie University i Halifax, Canada, regnes som den fremste og mest anerkjente kliniker og forsker innen ISTDP. Han har vært sentral i utviklingen og formidlingen av ISTDP, og hvordan metoden kan brukes til å hjelpe personer som sliter med ettervirkningen av traumatiske hendelser.


Intensiv kort-tids dynamisk psykoterapi (ISTDP) er et terapeutisk rammeverk egnet til å skreddersy psykoterapeutisk behandling slik at den blir tilpasset pasientens individuelle behov og kapasitet. Metoden som læres bort utgjør ikke en forhåndsdefinert behandlingstilnærming, men består av prinsipper for identifikasjon av, og intervensjoner rettet mot, ulike terapihemmende kliniske fenomener. Prinsippene gjelder på tvers 
av diagnosekategorier og gjør det lett å skreddersy behandlingen til individuelle pasienters behov.

Målgruppe: Terapeuter som behandler pasienter med komplekst symptombilde


Foreleser: Filip Myhre

Filip Myhre er psykologspesialist og arbeider som kliniker, veileder, fagutvikler og foreleser. Til daglig arbeider han på Norsk Klinikk for ISTDP i Drammen. Han har erfaring fra poliklinikk, døgnbehandling og privat praksis. Filip har vært behandler på ISTDP posten ved Drammen DPS, parallelt med undervisning og fagutvikling ved andre enheter. Filip er veileder i ISTDP og lærer ved flere av instituttets videreutdanningsgrupper i Drammen, Trondheim og Bergen.


Gjesteforeleser: Petter Møllenberg

Petter Møllenberg er psykolog og spesialist i voksenpsykologi. Han har også tatt tre-årig videreutdanning og to-årig Advanced Training ved Norsk Institutt for ISTDP. Han jobber til daglig på poliklinikken ved DPS Solvang.
Godkjenninger: Kurset er søkt godkjent 14 timer av Norsk Psykologforening og Den Norske Legeforening


Pris:

Ansatte ved poliklinikkene som arrangerer seminaret deltar gratis. Eksterne deltakere, enten ved andre deler av sykehuset eller utenfor sykehuset, kan også delta. Da er prisen 1000 kroner per hode. 

Påmelding: Send mail til Petter.Mollenberg@sshf.no med informasjon om navn, arbeidsplass og yrkesgruppe.

Læringsmål: Gjennom undervisning og bruk av video vil kursdeltakerne lære følgende:


  • Identifisere tegn på at pasienter er utenfor toleransevinduet
  • Identifisere andre kliniske fenomener som ofte hindrer fremgang hos traumepasienter
  • Individuelt tilpassede eksponeringsintervensjoner
  • Individuelt tilpassede intervensjoner for å regulere/stabilisere
  • Evaluere pasientens respons til intervensjonene
  • Teori som drøfter forholdet mellom traumer, angst og maladaptive mestringsstrategier opp mot utviklingspsykologiske prinsipper

Dagsprogram: Vil bli sendt ut når kurset er fulltegnet
Kontakt