En bygning med plen og trær

Distriktspsykiatrisk senter Østre Agder

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse. Vi gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbud til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse. Tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

Ved DPS Østre Agder er vi opptatt av å få til et godt samarbeid og medvirkning i vårt pasientarbeid.  Sammen med deg som pasient ønsker vi å finne fram til gode løsninger og helsevalg. Vi tror på at dine egenskaper og ressurser kan være avgjørende i din tilfriskning. Våre tjenester tar derfor utgangspunkt i en recoveryorientert tilnærming. Det betyr at vi ønsker å ha et tydelig mestringsfokus når vi samarbeider med våre pasienter. Våre behandlingsmetoder er basert på likeverd, respekt og medvirkning for at du som pasient skal kjenne på at du har en viktig rolle i din egen tilfriskning.

Henvisninger

Alle henvisninger må gå via fastlege og sendes til DPS Østre Agder, hovedsakelig elektronisk.

Felles postadresse for alle henvisninger per brev til voksenpsykiatrien i Østre Agder er:

Sørlandet sykehus HF
DPS Østre Agder
Postboks 416
4604 Kristiansand

Henvisninger behandles innen 10 virkedager av avdelingens vurderingsteam.
Pasienter får vanligvis beskjed om første time i svarbrevet.

Samtaler hos oss kan gjennomføres som videosamtale, telefonsamtale eller som før, ved oppmøte. Du velger hva som passer best for deg.

T
il deg som pårørende

Når pasienten er til utredning/behandling hos oss, er det viktig at du som pårørende er involvert i behandlingsprosessen.
 
Det kan for eksempel være:
 

 • mulighet til å formidle informasjon som kan være sentral i behandlingen
 • pårørendesamtaler underveis i behandlingen
 • en arena hvor du kan sette ord på dine tanker og følelser
 • råd og veiledning om hvor pårørende og barn som pårørende kan henvende seg for å få hjelp

Vi innhenter samtykke fra pasienten på hvorvidt vi kan ha dialog med deg som pårørende. Dersom samtykke gis ønsker vi å involvere deg så tidlig som mulig i behandlingen.
 
I de første samtalene lager vi en utredning- og behandlingsplan. Planen er styrende for behandlingen, og utarbeides i samarbeid med pasienten, ansvarlig behandler og eventuelt pårørende. Utredning- og behandlingsplanen kan oppdateres og endres underveis i behandlingen. Dette vil du i så fall bli informert om.
 
Pårørende står sentralt når pasienten skrives ut. Derfor er det viktig at du er kjent med planlagt utskrivelsesdato, hva som er gjort under innleggelsen, og hva som er planlagt av videre oppfølging.


Alle pasientene utarbeider en kriseplan under oppholdet. Kriseplanen er ment som et hjelpemiddel og skal bidra til at pasienten lettere kjenner igjen tegn på at ting begynner å bli vanskelige, og hvilke tiltak som da kan iverksettes. Det er viktig at pårørende gjøres kjent med innholdet og sin rolle i kriseplanen.
 
Pasienter som har barn eller søsken under 18 år, har barn som pårørende. Barn som pårørende får tilbud om å komme til oss for en samtale med en eller flere av våre dyktige miljøterapeuter.
 
Vi håper vi kan få til et godt samarbeid med deg som pårørende, og ønsker deg velkommen til å ta kontakt dersom du lurer på noe, eller har noe du ønsker å formidle.

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Sørlandet sykehus HF, DPS Østre Agder, Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Åpningstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106

Rykeneveien 106, 4824 Bjorbekk

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Nå får du innkallingsbrevet ditt digitalt

Vi varsler deg på SMS når brevet er sendt. Logg inn med BankID på helsenorge.no eller din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg mot digitale brev, sender vi innkallingen i posten.
Slik får du digitale brev
Mobil med sms fra sykehuset