Fagkurs

Empatisk Kommunikasjon - et fire trinns kommunikasjonsverktøy - fordypningskurs

Tid og sted

Når

Kurs blir publisert her når dato er satt

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kort om kurset

Dette tre dagers fordypningskurset i Empatisk Kommunikasjon (EK) er for fagpersoner som har tatt introduksjonskurset i EK og som ønsker å få mer kunnskap om og øvelse i dette fire- trinns samtaleverktøyet.
Fordypningskurset tar for seg anerkjente psykologiske teorier og forskning, i tillegg til mye praktisk øvelse og erfaringsdeling rundt bruken av samtaleverktøyet.

EK kan blant annet brukes i møter med mennesker som står i utfordrende situasjoner (pasienter/pårørende), i medarbeidersamtaler og som kollegaveiledning. Gjennom å bruke dette verktøyet kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.
Det forventes høy deltakeraktivitet gjennom dialog, erfaringsutveksling og øvelser.

Kurset gjennomføres med forbehold om nok deltakere. Avlyses kurset viil påmeldte deltakere få beskjed.

Kurset er gratis.

 

Læringsmål

Hovedmål: Kursdeltakerne praktiserer Empatisk Kommunikasjon med sine holdninger og som verktøy i sine menneskemøter. De er i stand til å evaluere seg selv og analysere samtalen for slik å kunne være i en modningsprosess med hensyn til å anvende verktøyet.

Kunnskapsmål: Kursdeltakerne har god kunnskap om de fire trinnene i Empatisk Kommunikasjon, samt teorier og forskningsresultater som verktøyet bygger på. De har analyseverktøy for å kunne forstå det som har kommet frem under samtalen og bidra til ny innsikt hos samtalepartneren.

Holdningsmål: Kursdeltakerne viser i øvingene og i refleksjonsnotatene at deres bruk og forståelse av empati og speiling, er en døråpner for å "finne den andre der han er" (Søren Kierkegaard). De har øvd seg på selv å tre tilbake og lytte til den andre og vente med egne erfaringer, refleksjoner og råd.

Ferdighetsmål: Kursdeltakerne har ved hjelp av mange grundige treninger etterfulgt av refleksjon, tilbakemelding og veiledning, blitt trygge på å bruke verktøyet.

 

Kontakt