Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Våre nettverk

BarnsBestes nettverk 

Nettverksarbeid er sentralt i alt av BarnsBestes arbeid. Vi samarbeider med nettverkene om forskning, fagutvikling, kvalitetsarbeid og implementering.​

Kommunenettverket

BarnsBestes kommunenettverk er et tverrfaglig nettverk som bidrar til å støtte opp om kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i kommunene. Hensikten er å øke kunnskap, kompetanse og samhandling rundt barn som pårørende og etterlatte. Det gjennomføres fire samlinger pr. år, delvis i samarbeid med koordinatornettverket. Deltakerne kommer fra 22 kommuner og representerer ulike fagprofesjoner. 

For mer informasjon, kontakt: Mary-Ann.Esperaas@sshf.no eller barnsbeste@sshf.no

Koordinatornettverket

BarnsBeste drifter et kompetansenettverk for spesialisthelsetjenesten. Nettverkets funksjon er å støtte kunnskapsbasert barn som pårørende-arbeid i spesialisthelsetjenesten. Alle aktuelle helseforetak samt utvalgte private sykehus, er medlemmer av nettverket. De enkelte foretakene representeres i nettverket av fagpersoner som koordinerer barn som pårørende-arbeidet. 


For mer informasjon: barnsbeste@sshf.no

Forskernettverk

BarnsBestes forskernettverk er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk som bidrar til økt kunnskap om barn som pårørende gjennom å initiere, utføre og formidle forskning. Nettverket treffes årlig på en to-dagers samling. På samlingene presenteres og diskuteres ny forskning og aktuelle tema.

For mer informasjon, kontakt: bente.birkeland@uia.no ​/ barnsbeste@sshf.no

Nordisk nettverk

BarnsBeste deltar i nordisk nettverk som består av myndigheter og nasjonale kompetanseaktører fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Nettverket treffes årlig for informasjonsdeling og samarbeid om prosjekter og satsinger. Utenom samlingene utveksler nettverket aktuelle nyheter og bistår hverandre ved behov.

For mer informasjon, kontakt: barnsbeste@sshf.no

Sist oppdatert 13.02.2024