UNN er i gang med "Barn under radaren”

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er ett av 15 helseforetak i Norge som har valgt å ta i bruk sjekklisten "Barn under radaren". Det siste året har de arbeidet med forberedelser og opplæring, og har nå tatt sjekklisten i bruk ved akuttmottaket.

Publisert 25.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Samling ved UNN med helsepersonell og representant fra barnevernstjenesten i Senja kommune.

- Det er veldig bra at UNN er i gang. De har brukt implementeringspakken fra oss og hatt opplæring og gjort grundige forberedelser. Det er viktig før en tar i bruk sjekklisten, sier Linn Berge, leder for nasjonal implementering i BarnsBeste.

BarnsBeste tilbyr en implementeringspakke til alle helseforetak som har valgt "Barn under radaren". Implementeringen bygger på erfaringer fra tidligere prosesser ved SSHF og forskning fra Nederland.

Tryggere helsepersonell

Implementeringspakken inkluderer opplæring gjennom e-læringskurs, en implementeringsveileder med ressurser, og en mal for prosedyrer som kan tilpasses den enkelte enhet.

- Vi har gjennomført opplæring i akuttmottakene, og sjekklisten er nå innført. Jeg tror "Barn under radaren" vil gjøre helsepersonell tryggere i vurderingen av om vi skal sende bekymringsmelding eller ikke. Snart starter også opplæringen av sjekklisten i ambulansetjenesten, sier Elisabeth Mia Warvik, koordinator for «Barn under radaren» ved akuttmedisinks klinikk ved UNN. 

Anbefaler samarbeid på tvers 

Det er opp til hvert enkelt helseforetak å følge anbefalingene i implementeringsveilederen, men for en vellykket implementering er grundige forberedelser nødvendig. Veilederen foreslår samarbeid på tvers av tjenestene, og helseforetakene oppfordres til å samarbeide tett med barneverntjenesten for å sikre god opplæring.

- Det er viktig med felles forståelse av når man skal sende bekymringsmelding og hvilke vurderinger som skal gjøres. Samarbeid mellom helsepersonell og barnevernstjenesten er derfor viktig for å stå tryggere i vurderingene og gjøre det enklere å håndtere meldesituasjoner, sier Inger S. Olsen, barnevernsleder i Senja kommune.

Det anbefales at helseforetaket bruker omtrent to år på implementeringsarbeidet, fordelt på fire semestre. Det bør utpekes en person med ansvar for koordineringen og fremdriften av arbeidet, og det bør være minst to ressurspersoner ved hver enhet som skal implementere "Barn under radaren".

Nasjonal implementeringspakke

  • Barn under radaren sjekkliste for akuttmottak og ambulansetjeneste 
  • E-læringskurs om "Barn under radaren" 
  • Implementeringsveileder