Implementerer Barn under radaren

BarnsBeste har nå invitert alle landet helseforetak og aktuelle private spesialisthelsetjenester til å implementere tiltaket, Barn under radaren. Barn under radaren omtales i årets oppdragsbrev fra Helse og omsorgsdepartementet når de ber helseforetakene implementere verktøy for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling.

Publisert 27.03.2023
Sist oppdatert 07.02.2024
To voksne personer prater sammen. De to voksne får ikke med seg barnet som sitter ved føttene deres. Illustrasjon