HelseNorge har oppdatert sine tekster om barn som pårørende

BarnsBeste har siden 2012 levert informasjonstekster om barn som pårørende til helsenorge.no. Nå er tekstene oppdatert for tredje gang. Basert på analyser og publikums søkeadferd er informasjonsteksten om barn som pårørende blant annet kortet ned og delt inn i tre kategorier; barn som pårørende til fysisk sykdom, barn som pårørende til psykisk sykdom og barn som pårørende til rusavhengighet.

Publisert 26.09.2022
Sist oppdatert 07.02.2024
Barn i seksårsalderen og voksen sitter på et teppe med matboks, kjeks, drikkeflaske og tursekk, i skogen.

I den oppdaterte teksten legges det vekt på åpenhet og forutsigbarhet i samtale med barn og unge pårørende. Dette betyr at barn og unge må få rom til å spørre om akkurat det de lurer på og være trygge på at de voksne svarer ærlig. Videre fremheves også viktigheten av involvering av både private nettverk og offentlig tilbud som kan bidra til at barn som pårørende får leve gode liv.

Videre er det blitt utformet en snakkeguide for hver kategori; barn og unge med fysisk sykdom i familien, barn og unge med psykisk sykdom i familien og barn og unge med rusproblemer i familien. Snakkeguiden gir råd og tips for deg som skal prate med barn og unge pårørende om forholdene de befinner seg i. Å kunne prate med barn om forholdene vil kunne gi barn og unge muligheten til å forstå, mestre og håndtere det de opplever, og ikke minst gi barn og unge ord og begreper som gjør dem i stand til å prate om familiesituasjonen med sine venner.

Helsenorge.no er den offentlige nettsiden for Norges innbyggere hvor man finner kvalitetssikret og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Norsk Helsenett er produkteier for Helsenorge og har ansvaret for videreutvikling og applikasjonsforvaltning, og er ansvarlig for drift av plattformen.

Analysene av den tidligere teksten på Helsenorge.no er grundig gjennomgått og ledet av BarnsBeste fagrådgiver, Eivind Thorsen. Fagkonsulenter for arbeidet har vært erfaringskonsulent Gunnhild Berglen, psykologspesialist Kari Bøckmann og psykiatrisk sykepleier Nina Lien Osen.​​​​

Helsenorges råd og informasjon til pårørende finner du her. BarnsBeste ønsker at den oppdaterte teksten vil bidra til nyttig informasjon, råd og tips til familier hvor det er barn som pårørende.