Regjeringens oppdragsdokument viser en økt oppmerksomhet rundt Barn under radaren.

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene (RHF) gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene (regjeringen.no).


Under tittelen «oppdrag 2023» i oppdragsdokumentene til RHF'ene er det listet opp åtte kulepunkter hvorav ett av punktene omhandler et krav om å legge til rette for å utvikle og implementere verktøy for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling. I dette punktet henvises det til prosjektet Barn under radaren.

 

Til sykepleien.no sier Siri Gjesdahl, leder i BarnsBeste, – Det jeg er opptatt av er at vi får økt kvalitet, faglig sikkerhet og at vi unngår tilfeldig variasjon i tjenestene.

 

Barn under radaren voksenmodul er en metode for å avdekke risikoutsatte barn som hjelpeapparatet ikke kjenner til. Det unike med denne metoden er at avdekkingen ikke skjer gjennom barnet, men gjennom barnets omsorgspersoner. Dette gjøres i de akutte tjenestene når voksne omsorgspersoner mottar helsehjelp i forbindelse med intox og annen alvorlig rusproblematikk, suicidforsøk, alvorlig psykisk lidelse og skader etter vold.

 

I oktober 2022 gikk det ut en invitasjon fra BarnsBeste til alle helseforetakene om implementering av Barn under radaren. Åtte helseforetak i Norge er nå allerede i en prosess med å få implementert Barn under radaren metoden og dermed godt i gang med å oppfylle oppdraget fra regjeringen.

 

Videre ser BarnsBeste et behov og ønsker en prioritering på å forske på meldingene som sendes og hvilke konsekvenser meldingene får.

 


Sist oppdatert 07.02.2024