Ulike digitale tjenester for pasientene

Digitale pasienttjenester

​​Ved Sørlandet sykehus tilbyr vi hele eller deler av din behandling og oppfølging der du er ved ved hjelp av elektroniske spørreskjema og digitale verktøy. Det betyr at du slipper å reise til sykehuset når det ikke er mulig eller nødvendig for den behandlingen du får ved sykehuset.

De siste årene har det kommet en rekke digitale helsetjenester på helsenorge.no som gjør kommunikasjonen mellom deg som pasient og sykehuset lettere.

Se oversikt over tjenester på helsenorge.no

De fleste av våre avdelinger tilbyr videokonsultasjon der oppmøte på sykehuset ikke er mulig eller nødvendig for behandlingen du får. Usikker på om du kan benytte videokonsultasjon fremfor fysisk oppmøte? Ta kontakt med avdelingen du skal til i god tid før timeavtalen for å spørre om dette. 

Du kan lese mer om hvordan videokonsultasjonen foregår her.

Videokonsultasjoner


Sist oppdatert 03.05.2024