Behandling

Videokonsultasjon

Sørlandet sykehus tilbyr videokonsultasjoner hvor fysisk undersøkelse ikke er mulig eller nødvendig. Vi benytter videotjenesten Pexip fra Norsk Helsenett som er godkjent for bruk i pasientkonsultasjoner ved sykehuset. På denne siden finner du det du trenger for å koble deg opp og delta i videokonsultasjon med behandleren din.

Fordelen med videokonsultasjon er at du slipper å dra til sykehuset når det ikke er nødvendig. Ved behov for undersøkelser eller inngrep som krever oppmøte, må du til sykehuset.

Foreløpig tilbyr ikke alle våre poliklinikker/avdelinger videokonsultasjoner. Spør behandleren din om neste konsultasjon kan gjøres på video om du selv ønsker dette.


Du må ha en mobiltelefon, nettbrett eller PC med kamera og mikrofon som er koblet til internett.

Internettforbindelsen må være stabil (WIFI/4G). Fast nett-tilkoplet PC er ønskelig, der det er mulig.

Chrome nettleser. Safari for IOS (Apple) enheter.

Pexip er tilgjengelig som applikasjon i AppStore. Applikasjonen skal ikke brukes da den ikke leder til Norsk Helsenett.

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandler. Du mottar faktura for
egenandelen som ved fysisk oppmøte.

På samme måte som ved fysisk oppmøte, vil Helsepersonell- og Pasientrettighetslovens regler om taushetsplikt være styrende for videokonsultasjonen og behandling av informasjon under samtalen. Relevante og nødvendige helseopplysninger blir journalført på lik linje som om samtalen foregår ansikt til ansikt eller i telefon.

Behandler må ha muntlig samtykke fra deg for å kunne benytte videokonsultasjoner. Samtykket blir dokumentert i journal. Du kan trekke det tilbake når som helst, uten å måtte oppgi årsak, og uten at det går ut over behandlingen din. For å trekke tilbake ditt samtykke gir du beskjed og avslutter samtalen. Kontakt deretter sekretær ved aktuell klinikk og avtal alternativ konsultasjonsform.

Av sikkerhetsmessige årsaker brukes låsbare møterom i Norsk Helsenett. Løsningen benytter en kryptert linje, og lyd /bilde blir ikke lagret hverken på internett eller på våre servere. Egne opptak bør opplyses om ved samtalens start. Det vil heller ikke være mulig å sende tekstmeldinger («chat») i løsningen.

Du har på visse vilkår rett til innsyn, retting og sletting av opplysninger fra samtalen som eventuelt blir lagret i journalen din. Rettslig grunnlag for behandling av helseopplysninger er personopplysingslova § 1, jf. personvernforordninga art. 6 (1) bokstav b, c og f, jf. art. 9 (2) bokstav a og h. Dataansvarlig for personopplysninger er administrerende direktør ved helseforetaket.


Ved spørsmål kan personvernombudet kontaktes via e-post til:
Sørlandet sykehus HF: postmottak@sshf.no

Nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine vil bli behandlet, står i personvernerklæringen vår. https://sshf.no/om-nettstedet/personvern

Før

Det er viktig at du har gjort deg kjent med teknologien i god tid før videokonsultasjonen.

Uavhengig av om du skal benytte mobil, nettbrett eller PC, anbefaler vi at du leser nøye gjennom all informasjon nedenfor om hvordan du kobler deg opp med den enheten du ønsker å bruke.

Brukerveiledning


Brukerveiledning fra Helsenorge.no

Åpne nettleser
For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne https://join.nhn.no i din nettleser på mobil, PC/Mac eller nettbrett. Nettleseren som benyttes er Google Chrome. Dersom du benytter et Apple produkt (iphone eller iPad) må du benytte nettleseren Safari. Det er viktig at du sikrer riktig nettleser og tilgang til https://join.nhn.no i god tid før din konsultasjon. 


Velkommen til join.nhn.no

Koble enheten til strøm
Sørg for at enheten er tilkoblet strøm (ev. at batteriet er fulladet). Før oppkobling se til at du befinner deg på et egnet sted for fortrolig samtale. Skjerming mot innsyn og avlytting må ivaretas. God belysning er viktig, men unngå direkte lyskilder i bakgrunn av bildet for best mulig bildekvalitet.

Du kan før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å ringe NHN test rom: 998112

Ha telefon og kontaktinformasjon fra innkallingen tilgjengelig i tilfelle noe uforutsett oppstår under konsultasjonen.

 

Under

Konsultasjonen gjennomføres som om samtalen foregikk ansikt til ansikt på sykehuset. Ved oppstart er det viktig at alle presenterer seg. Dersom du har en venn/pårørende tilstede under samtalen, er det viktig at vedkommende blir presentert og er synlig for behandleren. Vi ønsker åpenhet om eventuelle egne opptak av samtalen.

Slik kobler du deg opp og deltar i videokonsultasjonen

Åpne Google Chrome (Android/Pc) eller Safari (iPhone/iPad) og skriv inn https://join.nhn.no i adressefeltet i nettleseren.

Dersom du benytter eksternt kamera eller mikrofon, må du velge alternativt bilde eller lydkilde i meny.
Dette gjøres på følgende måte:

  1. Klikk i navnefeltet og skriv inn/rediger ditt deltakernavn. Bruk fornavn eller initialer.
  2. Trykk på knappen med videoikon.
  3. Skriv inn nummer til avtalt møterom fra innkallingsbrev og trykk «Gå til» eller videoikon.

  4. Klikk på «Join». (PIN kode er bare for behandler).

  5. Du blir ledet inn i «venterommet».

  6. Møteleder slipper deg inn i møtet og samtalen starter.

  7. Når videokonsultasjonen/veiledningen er slutt kobler «verten» av alle aktive deltakere.

Etter

Du mottar faktura for eventuell egenandel som ved fysisk oppmøte. Når konsultasjonen er over blir det bestemt videre oppfølging.