- Din helse på nett

Helsenorge.no og andre digitale tjenester

De siste årene har det kommet en rekke digitale helsetjenester som gjør kommunikasjonen mellom deg som pasient og sykehuset lettere.

Under finner du informasjon og oversikt over digitale helsetjenester som vi bruker i vår behandling og kontakt med seg som pasient.

Ved å opprette bruker og logge inn på helsenorge.no får du tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger. Du kan også se hva slags helseopplysninger som er registrert på deg.

Bli bruker - opprett logg inn på helsenorge.no

 

Vi legger til rette for digital hjemmeoppfølging for en rekke pasienter med ulike tilstander.

Det betyr at vi tilbyr hele eller deler av behandling og oppfølging der du er ved hjelp av teknologi og digitale løsninger.

Da slipper du å reise til sykehuset når det ikke er mulig, eller nødvendig for den behandlingen du får ved sykehuset.

Dialog og deling av data mellom​ pasient og behandler skjer digitalt. 

Digitale pasientforløp er utarbeidet av leger, sykepleiere og helsesekretærer som er spesialister på diagnosen og pasientforløpet ditt.​

Alle pasienter ved Sørlandet sykehus kan motta innkallingsbrev fra sykehuset digitalt på helsenorge.no eller i de digitale postassene Digipost eller e-Boks.

Digitale brev blir tilgjengelig så fort de er sendt fra sykehuset, og du slipper å vente på brev i postkassen.

For at du skal få innkallingsbrev digitalt må du ha registrert deg som bruker på helsenorge.no. Der har du tilgang på flere digitale tjenester, som kjernejournal, dine resepter med mer. 

helsenorge.no


Du får varsling på e-post og/eller tekstmelding når du har mottatt et digitalt brev fra oss. 

De som ikke ønsker å bruke helsenorge.no., kan få brev fra sykehuset via Digipost eller eBoks. 


Hvordan registrerer du deg som bruker på helsenorge.no?


På helsenorge.no kan du bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene.

Mer informasjon om dette samt om personvern og sikkerhet, finner du på Helsenorge sine sider.


Innlogging til helsenorge.no

Lenke til innlogging og oversikt over tilgjengelige tjenester finner du på helsenorge.no.

Innlogging - helsenorge.no


Digital postkasse

For deg som ikke bruker helsenorge.no er det også mulig å få brev fra sykehuset via Digipost eller e-Boks dersom du bruker en slik digital postkasse. Bruker du ikke digital postkasse i det hele tatt, vil du få brevet i postkassen som før. 

 

Nå kan du se hvor langt henvisningen din er kommet på helsenorge.no.

Med denne tjenesten kan du se når henvisningen er mottatt, vurdert og om du har fått time. 

Tjenesten gir også informasjon om rettigheter knyttet til fasen henvisningen er i. Det blir lagt inn lenke til et skjema for rettighetsklage i brevet fra sykehuset og skjemaet kan sendes digital tilbake til sykehuset. På denne måten blir det enklere for deg å aktivt ivareta rettighetene dine. 

Henvisninger til spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no

Er du forhindret fra å komme til timeavtale, eller passer ikke oppsatt time? Da kan du endre timeavtalen din ved å kontakte avdelingen du skal til eller endre timen via helsenorge.no.

Husk å gi oss beskjed i god tid hvis timen ikke passer. Da unngår du gebyr og timen kan gå til noen andre som trenger den.

Timeavtaler - Helsenorge

Pasientjournalen din inneholder dokumenter fra din behandling på sykehus.

Du har digital tilgang til utvalgte dokumenter fra din pasientjournal på helsenorge.no.

Logg inn for å se din pasientjournal

 

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om pasientjournalen din, skal du kontakte sykehuset som har skrevet den. Du kan også be om å se pasientjournalen din, selv om du ikke vil gjøre det digitalt.

Be om innsyn i journal

Dersom du har mottatt et innkallingsbrev hvor du er bedt om å fylle ut et helseopplysningsskjema kan du gjøre følgende:

  • Ved digital innkalling på helsenorge.no: klikk på lenken i brevet.
  • Ved papir-innkalling: skriv inn lenken fra brevet i nettleseren. Du blir så bedt om å logge inn på helsenorge.no.

Det er viktig at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet. Skjemaet skal sendes inn i forkant av planlagt operasjon, og kan bli etterspurt av sykehuset i forkant av utredning eller annen behandling. 

Foreldre med barn under 12 år skal sende inn skjemaet på vegne av barn i situasjonene beskrevet overfor. 

Du finner skjemaet på helsenorge.no

Helsenorge.no - helseopplysningsskjema

Hvis du ikke har tilgang til helsenorge.no kan du ta kontakt med avdelingen for å få skjemaet tilsendt per post. Kontaktinfo​rmasjon til avdelingen finner du i innkallingsbrevet ditt.

Du kan også velge å skrive ut dokumentet selv hjemme via lenken under.

 

Dokumenter til utskrift

 

Barn

Helsenorge skjema om helseopplysninger barn bokmål

Helsenorge skjema om helseopplysninger barn nynorsk

Helsenorge skjema om helseopplysninger engelsk

 

Kvinne

Helsenorge skjema om helseopplysninger kvinne bokmål

Helsenorge skjema om helseopplysninger kvinne nynorsk

 

Mann

Helsenorge skjema om helseopplysninger mann bokmål

Helsenorge skjema om helseopplysninger mann nynorsk

 

Skjema

Helsenorge registreringsskjema ved svangerskap bokmål

Helsenorge registreringsskjema ved svangerskap engelsk birth record admission form

Helsenorge registreringsskjema ved svangerskap nynorsk

Helsenorge skjema for rettighetsklage bokmål

Helsenorge skjema forespørsel endring av journal bokmål

Helsenorge skjema forespørsel endring av journal nynorsk

Helsenorge skjema forespørsel sperring av journal bokmål

Helsenorge skjema forespørsel utskrift av journal bokmål

Helsenorge skjema forespørsel utskrift av journal nynorsk

Helsenorge skjema forespørsel utskrift av tilgangslogg bokmål

Helsenorge skjema forespørsel utskrift av tilgangslogg nynorsk

Helsenorge skjema kartlegging av benskjørhet osteoporose bokmål

Helsenorge skjema kartlegging av beinskjørheit osteoporose nynorsk

Helsenorge skjema kartlegging ifm kreftbehandling bokmål

Helsenorge skjema kartlegging ifm kreftbehandling nynorsk

Helsenorge skjema kartlegging ifm kreftbehandling engelsk

Helsenorge skjema spørsmål om oppslag i pasientjournal bokmål

Helsenorge skjema spørsmål om oppslag i pasientjournal nynorsk

Helsenorge skjema Survey of osteoporosis English

 

Foreldre og foresatte til barn under 12 år kan bruke tjenester på helsenorge.no på vegne av barnet.

På denne måten blir det lettere å følge opp kontakten med sykehuset i forbindelse med behandlingg av barnet.

Dersom du har barn under 12 år som er pasient ved Sørlandet sykehus kan du:

  • motta inntaksbrev digitalt på helsenorge.no
  • sende og motta enkle beskjeder fra sykehuset om time og behandling
  • bestille forbruksmateriell til behandlingshjelpemidler
  • sende inn skjema
  • få innsyn i journal basert på tilgjengeliggjorte journaldokumenter​

For mer informasjon om tjenestene les mer under de aktuelle punktene på denne siden.
 
Tjenestene leveres på helsenorge.no og blir tilgjengelige på vegne av barnet dersom du har samtykket til full tilgang i din brukerprofil. 

Slik bruker du tjenestene på helsenorge.no

 

Sørlandet sykehus tilbyr videokonsultasjon hvor fysisk oppmøte ikke er mulig eller nødvendig.

Videokonsultasjon ved sykehuset - slik foregår det

 

Om helsenorge.no

​Helsenorge er det offisielle nettstedet for informasjon om og tilgang til helsetjenester for innbyggere i Norge. Innholdet på nettsiden blir levert av ulike aktører i helsesektoren, og det er Norsk helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettstedet. 

Helsenorge er inndelt i to hoveddeler:

  • informasjonssider, hvor du finner kvalitetssikret helseinformasjon om en rekke temaer

  • selvbetjeningsløsninger, hvor du har tilgang til ulike helserelaterte nettjenester

Slik bruker du helsenorge.no

Brukerveiledninger for helsenorge.no

Samtykke

For å benytte tjenestene på Helsenorge må du først samtykke til bruk av dine helseopplysninger. Du kan når som helst trekke dette samtykket, eller endre det. Du kan leser mer om samtykke på lenken over.​

 

Sist oppdatert 20.12.2023