Digital egenregistrering

Følg instruksjonene under for å logge inn til sikkert skjema.

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID, BankID, BankID mobil, Buypass, Buypass mobil, eller engangskode.

Sørlandet sykehus bruker skjemaer i utredninger og behandlingsforløp. Dette kan være før første time hos oss, underveis i utredning og behandling, og noen ganger etter at behandling er avsluttet.
 
Dette gjelder også for deg som er forelder, annen pårørende eller lærer til barn og unge som er under utredning eller behandling.
 
Du fyller ut digitalt, gjennom sikker innlogging i systemet Checkware her på siden.
 
Vennligst merk at besvarelsene dine her ikke vil resultere i øyeblikkelig respons fra Sørlandet sykehus. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakt eller 113.
 

Digital egenregistrering gjør det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Du registrerer selv dine svar på en sikker nettside, og informasjonen blir direkte overført til pasientjournalen din.

Hvem skal fylle ut skjema?
Når sykehuset vil at du skal fylle ut et eller flere skjema får du en SMS med lenke til denne nettsiden.

Hvordan går jeg frem?
Du får en SMS med lenke til denne nettsiden. Under neste avsnitt, «Innlogging», kan du logge deg inn enten med BankID, BankID mobil, Buypass, Buypass mobil, eller engangskode.

Barn og unge eller andre som ikke har elektronisk ID logger seg på med valget «engangskode». Ved valg av denne funksjonen blir du bedt om å logge deg på med brukernavn og passord. Brukernavn er personnummeret, og passordet får du opplyst av ditt behandlingssted, evnt brukes funksjonen «glemt passord». Klikk logg inn. Deretter får du engangskode på sms.

Du kan logge inn fra PC, nettbrett eller smarttelefon. Etter du har logget deg inn kommer du direkte til skjemaet du skal besvare. Svarene lagres på en sikret server etter hvert som du fyller det ut. Dersom du må avbryte, kan du fortsette utfyllingen senere. Når du er ferdig med din egenregistrering trykker du «Levér». Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk. Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Dersom du ønsker å endre dette, må du ta det opp med din behandler, så endrer dere det sammen.

Det varierer hvor lang tid det tar før din behandler går gjennom svarene du har sendt. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med din behandler om skjemaet, men du kan snakke med vedkommende om svarene i neste konsultasjon.

Sist oppdatert 14.06.2024