Strategi 2021-2024 vedtatt

Styret i SSHF har vedtatt Strategi 2021-2024.

Signy Svendsen
Publisert 24.03.2021
Sist oppdatert 22.02.2023

- Dette er en fin metodikk og helt essensielle lykkes-med-områder, sa styreleder Bjørn Walle etter at administrerende direktør hadde lagt fram den endelige strategien.

Styret var i sin diskusjon opptatt av samhandling med kommunene, og betydningen av tett og god dialog med disse.

- Jeg setter pris på det engasjementet kommunene har vist i høringsprosessen. Mange av de totalt  41 høringssvarene var fra kommunene. Vi har tatt med flere av disse innspillene i den endelige strategien, sa administrerende direktør Nina Mevold.

-Strategien gir en god prioritert retning for foretaket de fire kommende årene. Vi har høye ambisjoner for kvalitet og pasientsikkerhet og skal jobbe enda bedre sammen på tvers av klinikkene. Vi har også gode planer for å styrke våre investeringsbudsjetter, sier Mevold.

De tre lykkes-med-områdene fremheves som de prioriterte og viktigste langsgående linjene for gode resultater innen strategiplanperioden, og målene i strategiplanen underbygger og operasjonaliserer disse.

- Både styret og administrasjonen vil ha ekstra fokus på disse tre områdene. Det er helt avgjørende at foretaket lykkes med disse, sa styreleder Bjørn Walle.

Strategiplanen skal bidra til forbedring av kvaliteten på helsetjenestene og styrking av pasientsikkerheten. Høye ambisjoner for utvikling lokalisasjonene, og involvering i Campus sør-satsingen er viktige tversgående satsinger. 

Strategi 2021-2024