Sørlandet sykehus Flekkefjord får kritikk i tilsynssak

Statsforvalteren har i en tilsynssak konkludert med at Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) har brutt forsvarlighetskravet og ledelsens plikt til å sørge for systematisk styring av virksomheten. I avgjørelsen heter det også at tilsynet finner behandlingen av pasientens inntrådte komplikasjoner ikke var forsvarlig.

Publisert 26.03.2023

- Jeg beklager på det dypeste utfallet av komplikasjonen og behandlingen har fått for pasienten, sier klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen ved SSF.

Saken er knyttet til behandling av en pasient utført i 2022 ved Sørlandet sykehus Flekkefjord hvor det oppsto uventet komplikasjon. Legen som behandlet pasienten, konfererte i forbindelse med komplikasjonen umiddelbart og i etterkant med spesialister ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Oslo Universitetssykehus (OUS) for videre oppfølging.


- Vi har lent oss på to fagmiljøer, og Statsforvalteren har i sin avgjørelse valgt å vektlegge synspunktene fra fagmiljøet ved OUS tyngre enn det fra SUS. Dette tar vi til etterretning, og vil ta en ny gjennomgang av våre retningslinjer på bakgrunn i dette, sier Olsen.

- For meg er det viktig at legen selv meldte saken som en uønsket hendelse inn i sykehusets kvalitetssystem og har fulgt opp pasienten nøye, sier klinikkdirektøren.

Ifølge Olsen har hendelsen blitt grundig behandlet internt i sykehuset, og vi fortsetter å videreutvikle tiltak.


- Vår dokumentasjon på oppfølgingen av legens melding har fått kritikk fra Statsforvalteren. Vi har dokumentert oppfølgingen av saken, men ikke i tilstrekkelig grad. Som klinikkdirektør er det mitt ansvar at vi kan dokumentere på riktig sted, og at vi gjør det på den måten systemene legger opp til. Jeg påtar meg alt ansvar for tilbakemeldingene fra Statsforvalteren. Etter denne tilsynssaken går vi gjennom våre rutiner på ny, og forsikrer oss om at vi bruker foretakets systemer på riktig måte, understreker Olsen.